Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Правила змагань федерації заочних шахів України (ФЗШУ)

Розділ I

Загальні положення

1. Заочні шахи - це шахова гра, при якій партнери обмінюються ходами не безпосередньо за шахівницею, а на   віддалі, повідомляючи про зроблені ходи за допомогою різноманітних засобів зв'язку - пересиланням поштою (листуванням), електронними засобами зв’язку з використанням  Інтернету, телеграфом, факсом, радіо тощо. Всі партії у турнірі граються одночасно, а час на обмірковування обчислюється днями.

2. Дійсні Правила відносяться до змагань зі пересиланням поштою (листуванням) і електронними засобами зв’язку з використанням  Інтернету і базуються  на правилах Міжнародної федерації заочних шахів (ІКЧФ) з доповненнями й частковими змінами, що враховують особливості заочних змагань в Україні. Правила змагань із використанням інших засобів зв'язку розробляються турнірним комітетом, що його проводить, на основі дійсних Правил і затверджуються у порядку, встановленому Виконкомом та Радою ФЗШУ.

3. У заочних змаганнях діють правила Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), за винятком положень, змінюваних дійсними  Правилам.

4. Дійсні Правила поширюються на всі офіційні заочні змагання, що проводяться в Україні.

5. Організація, що проводить змагання, затверджує Положення, Регламент, склад учасників, призначає суддів, арбітрів по присудженню незакінчених партій, підводить підсумки змагання й нагороджує переможців.

6. Суддя контролює хід змагання, веде облік результатів закінчених партій, фіксує прострочення часу, приймає рішення при порушенні Правил, Регламенту або спортивної етики, інформує учасників про хід змагання і його підсумків, представляє звіт в організацію, що проводить змагання.

7. У ситуаціях, не передбачених Правилами, суддя повинен приймати рішення, керуючись засадами, викладеними в передмові до правил ФІДЕ - на основі здорового глузду й об'єктивності.

8. В особистих турнірах із числа учасників може бути призначений староста, що виконує всі обов'язки судді крім рішення питань у власних партіях і виключення учасників з турніру. Рішення старости може бути скасовано суддею.

9. Офіційне роз'яснення за діючими Правилами дає Виконком ФЗШУ.

Розділ II

Особисті змагання зі звичайної пошти

Стаття 1. Учасники змагань

1.1. Учасник зобов'язаний дотримуватись дійсних  Правил і Регламенту, норм спортивної етики, виконувати рішення судді й доводити змагання до кінця.

1.2. Учасник зобов'язаний інформувати суддю про хід гри за встановленою формою   і у встановлений термін. У випадку зміни адреси оперативно сповістити про це рекомендованою кореспонденцією суддю і партнерів.

1.3. Вся кореспонденція повинна зберігатися учасником до одержання підсумків змагання і висилатися судді на його запит.

1.4. Учасник має право одержувати інформацію від судді про хід змагання, роз'яснення по прийнятому їм рішенню й звертатися до судді із заявами у випадку порушення партнерами Правил, Регламенту або норм спортивної етики.

1.5. До учасника, що порушує Правила або норми спортивної етики,  не відповідає на запити судді, можуть бути застосовані санкції аж до виключення з турніру з наступною дискваліфікацією за поданням судді на строк, обумовлений Виконкомом ФЗШУ.

1.6. Учасник має право протягом 14 днів після одержання рішення судді подати протест в апеляційний комітет, рішення якого є остаточним.

Стаття 2. Пересилання ходів

2.1. Для пересилання ходів використовуються поштові картки або конверти. При необхідності на вимогу судді або умовам Регламенту ходи повинні відправлятися рекомендованою кореспонденцією. Використання інших видів зв'язку допускається тільки при взаємній згоді партнерів, з дозволу судді й з дотриманням дійсних Правил.

2.2. Дати одержання й відправлення визначаються по штемпелях і квитанціях рекомендованих відправлень.

2.2.1. У випадку розбіжності дати, зазначеної в кореспонденції, з датою на поштовому штемпелі, дата, як правило, приймається по поштовому штемпелі.

2.2.2. У випадку розбіжності дати рекомендованого відправлення, зазначеної учасником, з датами штемпеля на кореспонденції й штемпелем на квитанції дата відправлення приймається по штемпелі на квитанції.

2.2.3. При двох і більше штемпелях на кореспонденції для відправника приймається більш рання дата, а для одержувача – більш пізня.

2.2.4. Якщо поштовий штемпель відсутній або нерозбірливий, то приймається дата, зазначена відправником, а дату одержання фіксує одержувач.

2.2.5. У випадку відсутності дати відправлення в повідомленні партнера й на штемпелі вона уточнюється при відповіді.

2.3. Допускається в окремих партіях за узгодженням між партнерами передача ходів не поштою, а іншим способом. У цьому випадку порядок ведення партії повинен бути затверджений суддею.

Стаття 3. Ходи й варіанти

3.1. Хід уважається можливим, якщо він відповідає положенню фігур на дошці в цей момент партії й не суперечить Правилам гри в шахи.

3.2. Ходи нумеруються й записуються повною алгебраїчною українською  нотацією. За узгодженням між собою й з дозволу судді партнери можуть використовувати іншу нотацію.

3.3. Ходи, які посилаються, повинні записуватися чітко, без підчищень і виправлень.

3.4. Для зміни написаного ходу його потрібно закреслити, заново написати й засвідчити виправлення підписом.

3.5. Додавання шахових знаків ("шах", "мат", "узяття"), будь-які пояснення до ходу або дублювання ходу іншою нотацією в увагу не приймаються.

3.6. Уживання вираження або знака "будь-який хід" не допускається.

3.7. Відправлене поштове повідомлення разом з ходом повинне містити:

3.7.1. Назва, номер або індекс змагання.

3.7.2. Дату відправлення ходу партнера.

3.7.3. Дати одержання ходу партнера й відправлення свого ходу.

3.7.4. Сумарний час обмірковування обох партнерів.

3.7.5. Повторення останнього ходу партнера й прийнятих ходів запропонованого варіанта.

3.7.6. Повну адресу, прізвище відправника і його підпис.

3.8. Допускається пропонувати партнерові серію ходів (варіанти). Запропонований варіант може бути прийнятий або відхилений цілком або частково. Необхідною умовою для визнання дійсним отриманого ходу партнера є правильне повторення прийнятих їм ходів запропонованого варіанта.

3.9. Учасник, що прийняв варіант, повинен написати прийняті ходи в тій же послідовності.

3.10. Відправлений можливий хід або запропонований варіант не може бути змінений навіть при згоді партнера.

3.11. Поштова картка або конверт, відправлені без відповідного ходу, розглядаються як прислані з неможливим ходом.

3.12. У випадку одержання нерозбірливого або неможливого ходу необхідно надіслати запит партнерові в триденний строк для заміни такого ходу, при цьому партнер повинен замінити його можливим ходом будь-якої фігури.

Стаття 4. Час на обмірковування

4.1. Сумарний час учасника визначається як час, витрачений їм на обмірковування всіх зроблених ходів, плюс штрафні дні за затримку гри.

4.2. Під затримкою гри розуміється ситуація, коли порушується нормальний хід партії через недотримання Правил, а час затрачається на виправлення помилок.

4.3. На обмірковування кожних 10 ходів учасникові дається 40 днів з нагромадженням часу, якщо в Регламенті не передбачається інший контроль. Час пересилання кореспонденції не враховується.

4.4. Час, витрачений на обмірковування ходу, визначається як різниця між датою одержання ходу від партнера й датою відправлення відповіді.

4.5. Не зараховується час на обмірковування ходів, зроблених до дати офіційного початку гри в змаганні.

4.6. Якщо учасник одержав повідомлення про початок змагання із запізненням, то датою початку гри для нього вважається третій день після одержання цього повідомлення.

4.7. Не включається в час на обмірковування затримка відповіді до трьох днів, якщо учасник повідомляє партнера про відправлення їм неможливого або нерозбірливо написаного ходу, а також при відповіді на повторний хід партнера, коли шахіст повторює свій раніше відправлений хід.

4.8. При відправленні варіанта час на обмірковування зараховується: для шахіста, що запропонував варіант, - по першому ході варіанта, а для шахіста, що отримав варіант - по останньому прийнятому ході.

4.9. У випадку затримки гри учасникові в даній партії додається п'ять штрафних днів:

4.9.1. При відправленні неможливого або нерозбірливо написаного ходу.

4.9.2. При неправильному повторенні ходу партнера.

4.9.3. При невиконанні вимог судді або умов Регламенту про відправлення ходів рекомендованою кореспонденцією.

4.9.4. При помилці в адресі.

4.10. При повторному здійсненні учасником кожної з помилок по ст.4.9 йому в даній партії додається десять штрафних днів.

4.11. У випадку несвоєчасного відправлення повторного ходу, що призвело до затримки гри, до часу учасника додається увесь час затримки.

4.12. Учасник, що перебуває в цейтноті, у якого до кінця чергового контролю залишається п'ять або менш днів незалежно від кількості зроблених ходів, повинен посилати свої відповіді рекомендованою кореспонденцією.

Стаття 5. Дії у випадку відсутності відповіді

5.1. При відсутності відповіді протягом 20 днів учасник повинен повторити хід і всю стосовну до нього інформацію рекомендованою кореспонденцією на адресу партнера. При неотриманні відповіді й на це відправлення на протязі наступних 20 днів, учасник повинен повідомити суддю про факт зриву листування. При відсутності першого ходу від учасника, що грає білими, протягом 20 днів після початку турніру, партнер повинен надіслати запит рекомендованою кореспонденцією, одночасно сповістивши про це суддю.

5.2. У партіях, у яких протягом двох місяців не було зроблено жодного ходу, учасникові, що не прийняв дій для продовження гри і  не інформував суддю про затримку з боку партнера, може бути зарахована поразка.

Стаття 6. Прострочення часу

6.1. Під простроченням часу розуміється зафіксована перевитрата часу на обмірковування в учасника, якщо при цьому на 10 і менш ходів витрачено понад 40 днів, на 20 і менш ходів – понад 80 днів і т.д. за умови, що Регламентом не передбачена інша норма часу.

6.2. При  простроченні часу в партнера учасник повинен послати судді рекомендованим листом:

6.2.1. Заява й підрахунок часу, що підтверджує наявність прострочення в партнера, а при необхідності графік переписки .

6.2.2. Указати номер квитанції й дату відправлення рекомендованої кореспонденції на адресу партнера з повідомленням про допущену їм прострочення часу.

6.2.3. Прикласти останні листівки партнера в кількості достатнім для підтвердження підрахунку часу.

6.2.4. Свій черговий хід, що партнерові не повідомляється.

6.3. Заява про прострочення може бути зроблено не пізніше відповіді на контрольний хід партнера.

6.5. У випадку незгоди учасника з оголошеним простроченням він повинен протягом семи днів від дня одержання від партнера повідомлення про прострочення направити судді мотивоване заперечення рекомендованою кореспонденцією.

6.6. Учасникові, що допустив прострочення, фіксується поразка.

6.7. Починаючи з дати відправлення судді заяви про  прострочення до рішення судді гра в партії переривається.

6.8. Якщо заява про прострочення відхиляється, то суддя відсилає черговий хід учасника партнерові, після цього партія триває.

6.9. При відхиленні заяви учасника про прострочення суддя має право додати штрафні дні за затримку гри учасникові, що необґрунтовано заявив про таке прострочення.

Стаття 7. Перерви

7.1. Кожний учасник протягом календарного року має право на один або кілька перерв загальною тривалістю не більше 30 днів у всіх партіях одночасно. Загальна тривалість перерв за час змагання встановлюється Регламентом.

7.2. Учасник повинен направити повідомлення про свою перерву всім партнерам до його початку, а суддю довести до відома рекомендованою кореспонденцією.

7.3. Повідомлення про перерву може бути послано партнерам разом із черговим ходом, а у випадку відсутності відповіді  від партнера до початку перерви, учасник повинен повторити повідомленням про перерву і повторити свій останній хід.

7.4. Час перерви не зараховується як час на обмірковування учасникові, що оголосив перерву, а в його партнерів час обчислюється у звичайному порядку.

7.5. Якщо учасник, що оголосив перерву, одержує хід від партнера до початку перерви, а відповідь посилає після його закінчення, то час на обмірковування зменшується на число днів перерви.

7.6. Якщо учасник пошле повідомлення про перерву після його початку, то у відповідних партіях перерва зараховується від дня відправлення цього повідомлення.

7.7. У виняткових випадках суддя може дозволити перерву після її фактичного початку або надати додаткову перерву.

Стаття 8. Вибуття

8.1. У випадку виходу учасника з турніру суддя ухвалює рішення щодо фіксування результатів його партій з урахуванням ступеня поважності причини вибуття учасника й системи проведення змагання. Можливі наступні рішення:
- залік поразки учасникові в незакінчених партіях;
- присудження незакінчених партій вибулого учасника;
- виключення з турніру без обліку всіх його незакінчених партій.

8.2. Результати незакінчених партій вибулого учасника для його партнерів фіксуються після одержання від них текстів партій (дивися статтю 9).

8.3. Учасник, що не відповідає на запити судді й не висилає звіти, може бути виключений з турніру із заліком поразки в незакінчених партіях.

Стаття 9. Облік результатів і присудження незакінчених партій

9.1. Після закінчення партії обидва учасники повідомляють суддю її результат і висилають запис. Результат партії враховується після одержання її запису.

9.2. Запис партії виконується  алгебраїчною нотацією й повинна містити: прізвища партнерів; назва, номер або індекс змагання; дати початку й закінчення партії; сумарний час кожного з учасників; результат партії; підпис.

9.3. Якщо від жодного з учасників не буде отриманий запис партії,  обом партнерам може бути зарахована поразка.

9.4. Партії, не закінчені до строку закінчення змагань, присуджуються.

9.5. Для присудження партії обидва учасники  протягом 14 днів після дати закінчення турніру висилають судді рекомендованою кореспонденцією:

9.5.1. Запис партії згідно ст.9.2.

9.5.2. Заключну позицію.

9.5.3. Обґрунтування припущення по результаті партії (нічия, виграш), що може бути підтверджено аналізом.

9.5.4. Учасник, за яким черга ходу, повідомляє його судді, і цей хід розглядається як зроблений.

9.6. При збігу оцінки позиції в обох партнерів партія вважається закінченою без присудження.

9.7. Присудження виконується на підставі перевірки матеріалів, отриманих від учасників, а при їхній помилковості або недостатності - по оцінці арбітра, що присуджує.

9.8. Учасник, що не представив матеріали для присудження згідно ст.9.5, втрачає права на апеляцію.

9.9. Суддя повідомляє учасників про підсумки присудження, вказавши останній зроблений хід і підтвердивши можливість апеляції.

9.10. Апеляція може бути подана судді (з копією партнерові рекомендованою кореспонденцією) в 14-денний строк від дня одержання інформації. При необхідності може бути прикладений додатковий аналіз.

9.11. Повторне присудження виконується іншим арбітром, рішення якого є остаточним.

Розділ III

Особисті змагання з електронної пошти

Стаття 1. Учасники змагань

1.1. Учасник зобов'язаний дотримувати дійсних Правил і регламент змагання, норми спортивної етики, виконувати рішення судді й доводити змагання до кінця.

1.2. Учасник зобов'язаний протягом трьох днів інформувати партнерів і суддю про зміну електронної адреси. У випадку, якщо учасник відправляє лист із адреси, відмінної від зазначеної в стартових документах або зміненої в ході турніру, він повинен сповістити про це партнера й суддю.

1.3. Учасник зобов'язаний надавати судді на його запит інформацію про хід партій змагання.

1.4. Все листування з партнером протягом партії й запис ходів зі збереженням дат повинна зберігатися до кінця турніру й висилатися судді на його запит.

1.5. У випадку виходу з ладу обладнання  або програмного забезпечення учасник зобов'язаний протягом трьох днів вжити заходів до інформування про це партнерів і суддю турніру, зв'язавшись із суддею будь-яким доступним способом: наприклад, по       e-mail з іншої електронної адреси, по телефону, або відправивши рекомендований лист і т.д. У випадку втрати кореспонденції в результаті виходу з ладу обладнання  або програмного забезпечення суддя турніру на прохання учасника запитує необхідну кореспонденцію у партнерів учасника й надає її учасникові.

1.6. Якщо учасник втратив доступ до електронної пошти й, незалежно від причини, не може відновити цей доступ у межах 30 днів після дати повідомлення про втрату доступу, він уважається вибулим з турніру.

1.7. У випадку будь-якої суперечки, що стосується партії, між учасниками суддя турніру повинен бути негайно сповіщений ними.

1.8. Учасник має право одержувати інформацію від судді про хід змагання, роз'яснення по прийнятому їм рішенню й звертатися до судді із заявами у випадку порушення партнерами Правил, Регламенту або норм спортивної етики.

1.9. До учасника, що порушує Правила або норми спортивної етики, а також що не відповідає на запити судді, можуть бути застосовані санкції аж до виключення з турніру з наступною дискваліфікацією на певний строк, обумовлений Виконкомом ФЗШУ.

1.10. Учасник має право протягом 14 днів після одержання рішення судді подати протест в апеляційний комітет, рішення якого є остаточним.

Стаття 2.  Пересилання ходів

2.1. Кожне електронне повідомлення повинне містити:
 - заголовок партії, що грається,
 - запис всіх зроблених раніше ходів,
 - підтвердження дати відправлення партнером останнього ходу,
 - дату одержання ходу від партнера,
 - свій хід,
 - передбачувану дату відправлення свого ходу,
 - час обмірковування свого ходу й сумарний час обмірковування партнерів,
 - підпис і електронну адресу відправника.

2.2. Заголовок партії, що грається, повинен містити назву змагання, дату його старту, вказівку прізвищ гравців, що грають білими й чорними фігурами.

2.3. При відсутності перерахованих в 2.1. дат одержувач проставляє найбільш імовірні й приводить їх разом з відповідним ходом. У випадку розбіжності між зазначеною передбачуваною датою відправлення ходу й фактичною датою відправлення електронного повідомлення одержувач приймає фактичну дату відправлення, про що повідомляє з відповідним ходом.

2.4. Ходи в електронному повідомленні пишуться в погодженій партнерами нотації. У випадку відсутності погодженості у виборі нотації використовується цифрова нотація й стандартна форма повідомлення. Опис цифрової нотації приводиться в додатку 2. У додатку 3 приводяться приклади припустимих форм електронних повідомлень.

2.5. Стандартний час передачі ходів по електронній пошті - один день. Якщо фактичний час передачі ходів перевищує стандартне, то для розв’язання цієї ситуації учасник повинен звернутися до судді.

Стаття 3. Ходи й варіанти

3.1. Хід уважається можливим, якщо він відповідає положенню фігур на дошці в цей момент партії, і не суперечить Правилам гри в шахи.

3.2. Після відправлення повідомлення хід не може бути взятий назад. Помилки, які є можливими ходами, не заміняються.

3.3. Правильний повтор попередніх ходів є обов'язковою умовою визнання дійсним відповіді на останній хід.

3.4. У випадку одержання нерозбірливого, неоднозначного або неможливого ходу необхідно надіслати запит партнерові для негайного виправлення; при цьому партнер не зобов'язаний робити хід тією же фігурою.

3.5. Повідомлення, відправлене без відповідного ходу, розглядається як прислане з нерозбірливим ходом.

3.6. Додавання шахових знаків ("шах", "мат", "узяття"), будь-які пояснення до ходу або дублювання ходу іншою нотацією в увагу не приймаються.

3.7. Допускається пропонувати партнерові серію ходів (варіанти). Запропонований варіант може бути прийнятий або відхилений цілком або частково. Необхідною умовою для визнання дійсним отриманого ходу партнера є правильне повторення прийнятих їм ходів запропонованого варіанта.

3.8. Учасник, що прийняв варіант, повинен написати прийняті ходи в тій же послідовності.

3.9. Якщо на прийнятий варіант не даний відповідний хід, це варто трактувати як нерозбірливий хід.

Стаття 4. Час на обмірковування

4.1. Сумарний час учасника визначається як час, витрачений їм на обмірковування всіх зроблених ходів, плюс штрафні дні за затримку гри.

4.2. Під затримкою гри розуміється ситуація, коли порушується нормальний хід партії через недотримання Правил, а час витрачається на виправлення помилок.

4.3. Учасникові дається 50 днів на кожні 10 ходів з нагромадженням часу, якщо в Регламенті турніру не передбачений інший контроль часу. Час пересилання кореспонденції не враховується.

4.4. Час, витрачений на кожний хід, визначається як різниця між датою одержання останнього ходу партнера й датою відправлення відповіді.

4.5. Не зараховується час на обмірковування ходів, зроблених до дати офіційного початку гри в змаганні.

4.6. При відправленні варіанта час на обмірковування зараховується: для шахіста, що запропонував варіант, - по першому ході варіанта, а для шахіста, що отримав варіант - по останньому прийнятому ході.

4.7. До часу учасника, що послав нерозбірливий, неможливий або неоднозначний хід, або неправильно повторив останній хід партнера, додається два штрафних дні.

4.8. Не включається в час на обмірковування затримка відповіді до трьох днів, якщо учасник відповідає на неможливий хід, а також на неправильно повторений хід.

4.9. Якщо при відсутності відповіді хто-небудь із партнерів затримає відправлення повтору більш ніж на три дні, і при цьому з'ясується, що затримка гри пов'язана з неотриманням листа, учасник штрафується на час, рівний затримці повтору.

4.10. Якщо в одного з партнерів до контрольного ходу залишилося п'ять або менше днів, всю переписку необхідно вести, відправляючи копії судді.

Стаття 5. Дії у випадку відсутності відповіді

5.1. При відсутності відповіді на будь-який хід протягом 14 днів необхідно повторити хід і всю стосовну до нього інформацію і послати копію повторного повідомлення судді. Відповідь на повторно присланий хід також повинен бути відправлений з копією судді.

5.2. Якщо в результаті повтору ходу з'ясується, що попередній лист не отриманий, про це необхідно протягом трьох днів повідомити партнера й суддю.

5.3. У партіях, у яких протягом 40 днів не було зроблено жодного ходу, учасникові, що не прийняв дій для продовження гри і  не інформував суддю про затримку з боку партнера, може бути зарахована поразка.

Стаття 6. Прострочення часу

6.1. Заява про прострочення часу повинна бути послана судді учасником із вказівкою всіх необхідних відомостей не пізніше відповіді на 10, 20, 30 і т.д. хід партнера.

6.2. Копія заяви про прострочення часу повинна бути відправлена партнерові.

6.3. Заява про прострочення часу перериває партію до рішення судді.

6.4. У випадку незгоди із претензіями партнера необхідно протягом 14 днів з моменту одержання повідомлення направити протест судді.

6.5. Суддя інформує учасників про своє рішення у зв'язку із заявою про прострочення часу.

6.6. Якщо суддя фіксує прострочення часу, то учасникові, що допустив прострочення, зараховується поразка.

6.7. У випадку відхилення заяви про прострочення суддя може заборонити заявникові подавати претензії протягом поточного десятиходового циклу.

Стаття 7. Перерви

7.1. Учасник може протягом календарного року зробити один або кілька перерв у грі загальною тривалістю не більше 30 днів у всіх партіях одночасно.

7.2. Учасники, що оголошують перерву, повинні заздалегідь інформувати про це всіх своїх партнерів і суддю.

7.3. Учасник має право перервати свою перерву, сповістивши про це партнерам і судді.

7.4. Час перерви не зараховується як час на обмірковування учасникові, що оголосив перерву, а в його партнерів час обчислюється у звичайному порядку.

7.5. Якщо учасник, що оголосив перерву, одержує хід від партнера до початку перерви, а відповідь посилає після його закінчення, то час на обмірковування зменшується на число днів перерви.

7.6. Якщо учасник, що оголосив перерву, одержує хід під час перерви, то час на обмірковування обчислюється з наступного дня, до якого була перерва.

7.7. У виняткових випадках суддя може дозволити перерву після її фактичного початку або надати додаткову перерву.

Стаття 8. Вибуття

8.1. У випадку виходу учасника з турніру суддя ухвалює рішення щодо фіксації результатів його партій з урахуванням ступеня поважності причини вибуття учасника й системи проведення змагання. Можливі наступні рішення:
 - залік поразки учасникові в незакінчених партіях;
 - присудження незакінчених партій вибулого учасника;
 - виключення з турніру без обліку всіх його незакінчених партій.

8.2. Результати незакінчених партій вибулого учасника для його партнерів фіксуються після одержання від них текстів партій з вибулим учасником (дивися статтю 9).

8.3. Учасник, що не відповідає на запити судді й не висилає звіти, може бути виключений з турніру із заліком поразки в незакінчених партіях.

Стаття 9. Облік результатів і присудження незакінчених партій

9.1. Після закінчення партії обоє учасника повинні вислати судді по електронній пошті повний текст запису партії, бажано у форматі PGN, із вказівкою результату. Формат PGN описаний у додатку 4.

9.2. Результат офіційно реєструється тільки після одержання зазначених матеріалів.

9.3. Якщо від жодного з учасників не буде отриманий запис партії, обом гравцям може бути зарахована поразка.

9.4. Для присудження партії обидва учасники протягом 14 днів після дати закінчення турніру висилають судді:

9.4.1. Запис партії.

9.4.2. Заключну позицію.

9.4.3. Обґрунтування припущення по результату партії (нічия, виграш), що може бути підтверджено аналізом.

9.4.4. Учасник, за яким черга ходу, повідомляє його судді й цей хід розглядається як зроблений.

9.5. При збігу оцінки позиції в обох партнерів партія вважається закінченою без присудження.

9.6. Присудження виконується  на підставі перевірки матеріалів, отриманих від учасників, а при їхній помилковості або недостатності - по оцінці арбітра, що присуджує.

9.7. Учасник, що не представив матеріали для присудження згідно ст.9.4, втрачає права на апеляцію.

9.8. Суддя повідомляє учасників про підсумки присудження, указавши останній зроблений хід і підтвердивши можливість апеляції.

9.9. Апеляція може бути подана судді (з копією партнерові) в 14-денний строк від дня одержання інформації. При необхідності може бути прикладений додатковий аналіз.

9.10. Повторне присудження виконується іншим арбітром, рішення якого є остаточним.