Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

ПРОТОКОЛ зборів керівників обласних осередків Федерації заочних шахів України
Написав Голова зборів, Президент ФЗШУ Савчур Ф.Ф., Секретар зборів, Голова осередку ФЗШУ Ярошенко Ю.Т.   
ПРОТОКОЛ
зборів керівників обласних осередків
Федерації заочних шахів України05.07.2008                                                                                                                                                                м.Київ


Присутні: Савчур Ф.Ф., Саєнко О.А., Гудок В.В., Корж Л.С., Тимошенко А.Г., Шеретюк А.О., Ярошенко Ю.Т.


Порядок денний:

1. Про хід легалізації обласних осередків ФЗШУ
2. Про підготовку до з’їзду ФЗШУ
3. Про співробітництво ФЗШУ з ІКЧФ
4. Про хід турнірів Чемпіонату та Кубків України
5. Про фінансовий стан ФЗШУ та сплату членських та турнірних внесків членами ФЗШУ
6. Про співробітництво ФЗШУ з Мінмолодьспортом України
7. Інше

По першому питанню Савчур Ф.Ф. доповів, що на сьогоднішній день обласними управліннями Міністерства юстиції України легалізовано такі обласні осередки:
1. Вінницький (голова – Гудок В.В.)
2. Дніпропетровський (Корж Л.С.)
3. Закарпатський (Савчур Ф.Ф.)
4. Івано-Франківський (Ваньчак І.А.)
5. Київський обл. (Ярошенко Ю.Т.)
6. Рівненський (Саєнко О.А.)
7. Сумський (Тимко В.П.)
8. Харківський (Єременко А.В.)

Подані в управління юстиції необхідні для легалізації документи у м.Києві (Тимошенко А.Г.), Запорізькій (Гороховський Б.М.), Донецькій (Леонть’єв Г.В.), Луганській (Погорєлов І.Г.), Миколаївській (Дудьєв В.П.) областях.
Готуються документи до легалізації у Львівській (Ковальський В.В.), Хмельницькій (Петров І.Б.), Херсонській (Дегтярьов С.В.), Чернівецькій (Бондарь В.А.) областях, місті Севастополі АР Крим (Андрющенко М.М.).

По першому питанню постановили:
завершити процес легалізації осередків до 15 серпня п.р. Доручити допомогти завершити цей процес таким членам ФЗШУ: Бубиру О.М. (Кіровоградської), Саєнку О.А. (Тернопільської), Тимошенку А.Г. (Житомирської), Ярошенку Ю.Т., Андрющенку М.М.(АР Крим).

По другому питанню в обговоренні взяли участь Савчур Ф.Ф., Саєнко О.А., Гудок В.В., Корж Л.С., Тимошенко А.Г.Шеретюк А.О., Ярошенко Ю.Т., які підкреслили необхідність проведення з’їзду згідно зі Статутом ФЗШУ.

По другому питанню постановили:
1. На вимогу Президента ФЗШУ Савчура Ф.Ф. оголосити про проведення позачергового з’їзду ФЗШУ 4 жовтня 2008 року у м. Києві.
2. Створити Оргкомітет по підготовці і проведенню з’їзду у складі: Тимошенко А.Г. (голова), Ярошенко Ю.Т. (секретар), Савчур Ф.Ф., Саєнко О.А., Дегтерьов П.Г.
3. Запропонувати порядок денний з’їзду
· Звіт керівних органів ФЗШУ
· Вибори керівних органів ФЗШУ
· Внесення змін до Статуту ФЗШУ
· Про співробітництво ФЗШУ з Мінмолодьспортом України
· Інше

4. Створити робочу групу по підготовці внесення необхідних змін і поправок до чинного Статуту ФЗШУ у складі: Саєнко О.А. (голова), Єременко А.В., Постоловський В.В., Салітреннік О.О., Ярошенко Ю.Т.
Робочій групі до 6 серпня п.р. систематизувати пропозиції по внесенню змін до Статуту ФЗШУ та оприлюднити їх на сайті ФЗШДо (Дегтерьов П.Г.) для всебічного обговорення всіма членами ФЗШУ.

5. Встановити норму представництва на з’їзді - 1 делегат від легалізованого обласного осередку та міст Києва і Севастополя. Доручити Тимошенку А.Г. проконсультуватись у Мін’юсті про можливість передачі права голосу іншому делегату за нотаріально засвідченим дорученням ( але не більше одного додаткового голосу на делегата). Зобов’язати керівників осередків провести збори осередків для обрання делегата та його дублера на випадок, якщо основний делегат не зможе з поважних причин взяти участь у з’їзді. Копія рішення обласної конференції є необхідною умовою визнання мандатною комісією повноважень делегата.

6. Запропонувати обласним осередкам на своїх передз’їздівських конференціях розглянути можливість висунення кандидатів для роботи в керівних органах ФЗШУ, у тому числі і на посаду Президента ФЗШУ. Кандидати на посаду Президента ФЗШУ у строк до 1 вересня п.р. повинні представити на сайті ФЗШДо короткі автобіографічні данні, відобразити свій шлях у шахах, бачення ролі керівника в організації роботи всіх ланок ФЗШУ та програму діяльності ФЗШУ, джерела її фінансування.

По третьому питанню Савчур Ф.Ф. інформував про необхідність прийняття рішення зборів з приводу необхідності продовження співробітництва з ІКЧФ. На сьогоднішній день у ФЗШУ є заборгованість перед ІКЧФ, яка в еквіваленті складає близько 8 тис. гривень, існує реальна загроза виключення ФЗШУ з лав ІКЧФ.

По третьому питанню постановили:

1. Підтвердити бажання ФЗШУ бути і надалі членом ІКЧФ і виконувати фінансові зобов’язання перед ІКЧФ. З метою безперебійного забезпечення участі збірних команд України і окремих спортсменів у змаганнях, які проводяться під егідою ІКЧФ, зобов’язати Савчура Ф.Ф. за рахунок спонсорів і коштів ФЗШУ здійснювати виплати по компенсації участі шахістів України в міжнародних особистих і командних змаганнях ІКЧФ у розмірах, встановлених ІКЧФ.

2. Доручити Савчуру Ф.Ф. вирішити питання заборгованості ФЗШУ перед ІКЧФ до запланованого зїзду ФЗШУ. З цією метою рекомендувати Савчуру Ф.Ф. взяти участь у Конгресі ІКЧФ (Плевен, Болгарія, 20-26 вересня 2008).

3. Савчуру Ф.Ф. зробити офіційні подання до кваліфікаційної комісії ІКЧФ щодо присвоєння міжнародних звань шахістам, членам ФЗШУ, які виконали (або виконають) відповідні нормативи до 20 липня 2008 року. З цією метою просити всіх шахістів, що виконали нормативи, подати до 20 липня 2008 року цю інформацію Ф.Ф.Савчуру.

4. Савчуру Ф.Ф. надати рейтинговій комісії ІКЧФ результати турнірів чемпіонату та Кубку України станом на 30.06.08 для їх врахування у черговому рейтингу ІКЧФ на 01.10.08.

По четвертому питанню у обговоренні взяли участь Савчур Ф.Ф., Саєнко О.А., Гудок В.В., Корж Л.С., Тимошенко А.Г., Шеретюк А.О., Ярошенко Ю.Т.

Відмічено незадовільний рівень суддівства турнірів головним суддею Савчуром Ф.Ф. На протязі багатьох місяців не вирішуються конфліктні ситуації, що виникають у турнірах. Не вирішено питання присудження партій (у турнірі фіналу 5 Кубка України, що закінчився 30.05.07 р. досі залишаються 3 не присудженні партії). Після закінчення турнірів шахісти не отримують підсумкових таблиць з підписом головного судді та затверджених печаткою ФЗШУ. Шахісти, що виконали кваліфікаційні норми, не отримують відповідних посвідчень. Навіть переможці самого головного змагання – фіналу чемпіонату України не отримують жодних відзнак, як від Спорткомітету, так і ФЗШУ. Не створені і не працюють суддівська комісія, кваліфкомісія, апеляційний комітет. Все це призводить до втрати популярності заочних шахів, їх престижу та зацікавленості шахістів.

По четвертому питанню постановили:

1. Продовжити строк проведення турнірів Чемпіонату України на 3 місяці (до 30.09.08). В турнірах, де залишилось менше десяти незавершених партій, дозволити старостам, узгодивши з суддею, встановити більш ранній строк завершення турніру. Цей строк старости мають довести до відома зацікавлених учасників не менше, як за 10 днів до встановленого таким чином строку завершення турніру.

2. Матеріали незакінчених партій посилати головному судді турнірів Савчуру Ф.Ф. У випадку не згоди з рішенням по присудженню, матеріали пересилати мм Тимошенко А.Г., для прийняття остаточного рішення з допомогою анонімної оцінки позиції провідними майстрами та гросмейстерами України.
По п’ятому питанню Савчур Ф.Ф. повідомив, що за 2007-2008 рік сплати членських внесків практично не було, а рахунок ФЗШУ близький до нульової позначки. У обговоренні цього питання було відзначено, що несплата членських та турнірних внесків у першу чергу пов’язана з непрозорою фінансовою політикою Савчура Ф.Ф. та неналежним виконанням ним своїх функціональних обов’язків. Члени ФЗШУ не дуже поспішають сплачувати внески в умовах довготривалої бездіяльності керівництва ФЗШУ.

По п’ятому питанню постановили:

1. Зобов’язати членів ФЗШУ терміново (до 1.08.08.) сплатити членські внески ФЗШУ в сумі 5 грн за 2006 р., та по 10 грн за 2007 і 2008 роки. При підготовці чергового Українського рейтинг-листа (строк його публікації перенесено на 1.10.08.) будуть обраховуватись рейтинги лише тих членів ФЗШУ, що не мають заборгованості по членських та турнірних внесках.

2. Встановити розмір турнірного внеску для 7 фіналу Кубка України – 40 грн, для півфіналу – 25 грн, для чвертьфіналів - 20 грн. (Всім учасникам турнірів сплатити турнірні внески до 1 серпня 2008 р.)

 3. Всі внески перераховувати на р/р № 260054630 в Закарпатськiй обласнiй фiлiї "Райффайзен Банк Аваль" м. Ужгород, МФО 312345 Код ЄДРПОУ 26395770 Федерацiя заочних шахiв України.

По шостому питанню Ф.Ф.Савчур інформував про необхідність підписання договорів обласних осередків з обласними спорткомітетами, як необхідної умови підписання договору ФЗШУ з Мінмолодьспортом, що дасть змогу отримувати фінансову допомогу з держбюджету, проводити турніри з нормою МС України. Корж Л.С. проінформував про позитивний досвід такої співпраці ФЗШДо, що дозволило отримати фінансування на проведення турнірів чемпіонату Дніпропетровської області.
По шостому питанню постановили:
Доручити Савчуру Ф.Ф. активізувати роботу по підписанню угоди ФЗШУ з Мінмолодьспортом для отримання ФЗШУ статусу національної спортивної федерації.

 Серед інших питань, що розглядались на зборах, заслуговує на увагу виступ Коржа Л.С., що підкреслив необхідність більш широкої популяризації заочних шахів у засобах масової інформації, у тому числі газетах «Ладья», «Спортивна газета».