Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Засідання Виконкому Федерації заочних шахів України
Написав Президент ФЗШУ   
Неділя, 27 січня 2013, 14:26
26 січня  2013 року відбулося засідання Виконкому Федерації заочних шахів України на якому розглянуте питання  підготовки та проведення чергового з’їзду.
Виконком  ФЗШУ  ПОСТАНОВИВ:
1. Скликати черговий з’їзд Федерації заочних шахів України 2 березня 2013 р. в м. Києві у приміщенні Держмолодьспорту України по вул.Еспланадна, 42.  Початок роботи з’їзду о  11-00 год.
2. Встановити норму представництва – 1 делегат з’їзду від кожного легалізованого обласного осередку ФЗШУ.
3. Запросити для участі у з’їзді членів Ради та Виконкому ФЗШУ, які не будуть обрані делегатами з’їзду, провідних щахістів-заочників України.
4. Затвердити такий проект порядку денного з’їзду:
1. Обрання робочих органів з’їзду (головуючого, секретаря, мандатної та рахункової комісій).
2. Звіт Ради ФЗШУ
3. Звіт Виконкому ФЗШУ.
4. Звіт Контрольно-ревізійного комітету ФЗШУ.
5. Про зміну повного найменування ФЗШУ.
6. Про зміну місцезнаходження ФЗШУ.
7. Про затвердження нової редакції статуту ФЗШУ.
8. Про вибори керівних органів ФЗШУ.
5. Керівникам обласних осередків до 20 лютого 2013 року провести загальні збори (конференції) обласних осередків, на яких обрати делегатів з’їзду, обговорити проект нової редакції статуту ФЗШУ, висунути кандидатів на посади президента та керівних органів ФЗШУ. Протоколи загальних зборів (конференцій) надати мандатній комісії з’їзду для підтвердження повноважень делегатів з’їзду.
6. Створити оргкомітет по підготовці з’їзду у складі: Кошмак Ю.Б. (голова), Баранюк А.І., Гончаренко Г.С., Шеретюк А.О., Ярошенко Ю.Т.
7. Доручити оргкомітету з’їзду:
- надати методичну та організаційну допомогу обласним осередкам в підготовці та проведенні загальних зборів (конференцій);
- підготувати проект нової редакції статуту ФЗШУ та надіслати його обласним осередкам для обговорення до 10 лютого 2013 р.;
- узагальнити пропозиції обласних осередків щодо внесення змін до проекту статуту та кандидатур на посаду президента та керівних органів ФЗШУ і доповісти їх з’їздові;
- підготувати проекти рішень з’їзду з кожного питання порядку денного та надати їх делегатам до початку роботи з’їзду.

26 січня  2013 року відбулося засідання Виконкому Федерації заочних шахів України на якому розглянуте питання  підготовки та проведення чергового з’їзду.

Виконком  ФЗШУ  ПОСТАНОВИВ

1. Скликати черговий з’їзд Федерації заочних шахів України 2 березня 2013 р. в м. Києві у приміщенні Держмолодьспорту України по вул.Еспланадна, 42.  Початок роботи з’їзду о  11-00 год.

2. Встановити норму представництва – 1 делегат з’їзду від кожного легалізованого обласного осередку ФЗШУ.

3. Запросити для участі у з’їзді членів Ради та Виконкому ФЗШУ, які не будуть обрані делегатами з’їзду, провідних шахістів-заочників України.

4. Затвердити такий проект порядку денного з’їзду:        

 

 - Обрання робочих органів з’їзду (головуючого, секретаря, мандатної та рахункової комісій).

   -Звіт Ради ФЗШУ 

   -Звіт Виконкому ФЗШУ.

   -Звіт Контрольно-ревізійного комітету ФЗШУ.

   -Про зміну повного найменування ФЗШУ.

   -Про зміну місцезнаходження ФЗШУ.

   -Про затвердження нової редакції статуту ФЗШУ.

   -Про вибори керівних органів ФЗШУ

 

5. Керівникам обласних осередків до 20 лютого 2013 року провести загальні збори (конференції) обласних осередків, на яких обрати делегатів з’їзду, обговорити проект нової редакції статуту ФЗШУ, висунути кандидатів на посади президента та керівних органів ФЗШУ. Протоколи загальних зборів (конференцій) надати мандатній комісії з’їзду для підтвердження повноважень делегатів з’їзду.

6. Створити оргкомітет по підготовці з’їзду у складі: Кошмак Ю.Б. (голова), Баранюк А.І., Гончаренко Г.С., Шеретюк А.О., Ярошенко Ю.Т.

7. Доручити оргкомітету з’їзду: - надати методичну та організаційну допомогу обласним осередкам в підготовці та проведенні загальних зборів (конференцій); - підготувати проект нової редакції статуту ФЗШУ та надіслати його обласним осередкам для обговорення до 10 лютого 2013 р.; 

 - узагальнити пропозиції обласних осередків щодо внесення змін до проекту статуту та кандидатур на посаду президента та керівних органів ФЗШУ і доповісти їх з’їздові; - підготувати проекти рішень з’їзду з кожного питання порядку денного та надати їх делегатам до початку роботи з’їзду.                                                                                                                

Натисніть для перегляду!
Натисніть для перегляду!

На фото: нагороджується Володимир Галицький -
переможець Першої Ліги 25 Чемпіонату України 

 

                                                             Протокол №1/2013 
          засідання Виконкому Федерації заочних шахів України м.Київ    26 січня 2013 р.
Присутні 10 із 14 членів Виконкому. Згідно п. 6.5.4 статуту Федерації засідання Виконкому правомочне при наявності більше половини його членів.
                                      Порядок денний:
1.Про скликання чергового З’їзду ФЗШУ.
СЛУХАЛИ: Інформацію Президента ФЗШУ Баранюка А.І. про те, що:
             - відповідно до вимог пункту 6.3.1  статуту  ФЗШУ черговий з’їзд проводиться не рідше одного разу на 4 роки,
             - керівні органи  ФЗШУ обираються з’їздом на 4 роки, строк їх повноважень закінчився,
- 01.01.2013 року введено в дію новий Закон України «Про громадські об'єднання», згідно з яким необхідно привести у відповідність статут ФЗШУ.
              Враховуючи вищевикладене, доповідач запропонував скликати черговий з’їзд ФЗШУ 2 березня 2013 р., на якому прийняти рішення про приведення у відповідність з вимогами Закону найменування  ФЗШУ, змінити місцезнаходження ФЗШУ, затвердити нову редакцію статуту ФЗШУ, обрати керівні органи. Для організації підготовки з’їзду утворити оргкомітет. 
Виступили: члени Виконкому Ярошенко Ю.Т., Шеретюк А.І., Нагорний Д.Ю, які підтримали пропозицію Баранюка А.І.
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Скликати черговий з’їзд Федерації заочних шахів України 2 березня 2013 р. в м. Києві у приміщенні Держмолодьспорту України по вул.Еспланадна, 42.  Початок роботи з’їзду о  11-00 год.
2. Встановити норму представництва – 1 делегат з’їзду від кожного легалізованого обласного осередку ФЗШУ.
3. Запросити для участі у з’їзді членів Ради та Виконкому ФЗШУ, які не будуть обрані делегатами з’їзду, провідних щахістів-заочників України.
4. Затвердити такий проект порядку денного з’їзду:
        1. Обрання робочих органів з’їзду (головуючого, секретаря, мандатної та рахункової комісій).
         2. Звіт Ради ФЗШУ 
         3. Звіт Виконкому ФЗШУ.
         4. Звіт Контрольно-ревізійного комітету ФЗШУ.
         5. Про зміну повного найменування ФЗШУ.
         6. Про зміну місцезнаходження ФЗШУ.
         7. Про затвердження нової редакції статуту ФЗШУ.
         8. Про вибори керівних органів ФЗШУ.
5. Керівникам обласних осередків до 20 лютого 2013 року провести загальні збори (конференції) обласних осередків, на яких обрати делегатів з’їзду, обговорити проект нової редакції статуту ФЗШУ, висунути кандидатів на посади президента та керівних органів ФЗШУ. Протоколи загальних зборів (конференцій) надати мандатній комісії з’їзду для підтвердження повноважень делегатів з’їзду.
6. Створити оргкомітет по підготовці з’їзду у складі: Кошмак Ю.Б. (голова), Баранюк А.І., Гончаренко Г.С., Шеретюк А.О., Ярошенко Ю.Т.
7. Доручити оргкомітету з’їзду:
- надати методичну та організаційну допомогу обласним осередкам в підготовці та проведенні загальних зборів (конференцій);
- підготувати проект нової редакції статуту ФЗШУ та надіслати його обласним осередкам для обговорення до 10 лютого 2013 р.; 
- узагальнити пропозиції обласних осередків щодо внесення змін до проекту статуту та кандидатур на посаду президента та керівних органів ФЗШУ і доповісти їх з’їздові;
- підготувати проекти рішень з’їзду з кожного питання порядку денного та надати їх делегатам до початку роботи з’їзду.
Голова засідання  Баранюк А.І.
Секретар засідання  Ярошенко Ю.Т.