Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Засідання Виконкому Федерації заочних шахів
Написав Відповідальний секретар ФЗШУ Ярошенко Ю.Т.   
Понеділок, 18 червня 2012, 15:44

                    Протокол засідання Виконкому Федерації заочних шахів України №3/2012

 

Місце проведення м.Київ дата проведення 6 червня 2012 р.
Склад присутніх:  Баранюк А.І., Воронін О. І., Гончаренко Г.С., Гудок В.В., Нагорний Д.Ю., Тимошенко А.Г.,  Шеретюк А.О.,    Ярошенко Ю.Т.
Присутні 8 із 14 членів постійно діючого виконавчого органу. Засідання правомочне.
У інтерактивному  режимі в обговорені та голосуванні взяли участь:  Андрющенко М.М.,  Дудь’єв В.В., Єременко А.В., Жолоб А.Ф.
Порядок денний:
1. Скликання З’їзду ФЗШУ відповідно до вимог пункту 6.3.1.  Статуту  ФЗШУ.
2. Встановлення дати та місця проведення З’їзду ФЗШУ.
3. Встановлення норми представництва для проведення З’їзду ФЗШУ  від місцевих осередків ФЗШУ.
4. Затвердження порядку денного засідання вищого керівного органу.
5. Процедура скликання З’їзду ФЗШУ.
6. Інші питання.
1. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. відповідно до вимог пункту 6.3.1.  Статуту  ФЗШУ. оголосив про необхідність проведення чергового звітно-виборчого З’їзду ФЗШУ.
Постановили: скликати черговий звітно-виборчий З’їзд ФЗШУ.
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
2. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. запропонував провести З’їзд 14-15 липня 2012 р. у        м. Києві.
Постановили: встановити дату проведення чергового звітно-виборчого З’їзду ФЗШУ 14-15 липня 2012 р. у м. Києві.
Голосували:
«за» -11, «проти» - 1, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
3. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. запропонував наступний порядок виборів делегатів з’їзду: члени Виконкому ФЗШУ, Голова Ради ФЗШУ, голова КРК, по одному делегату від обласних легалізованих осередків ФЗШУ, які знаходяться на обліку ФЗШУ.
Постановили: затвердити  порядок виборів делегатів з’їзду
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
4. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. запропонував наступний порядок денний З’їзду ФЗШУ
• Звіт керівних органів ФЗШУ
• Звіт КРК ФЗШУ
• Внесення змін до Статуту ФЗШУ
• Вибори керівних та контролюючих органів ФЗШУ
• Різне
Постановили: затвердити  порядок денний З’їзду ФЗШУ
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
5. Відповідальний секретар ФЗШУ  Ярошенко Ю.Т. запропонував наступну процедуру скликання З’їзду ФЗШУ.
• Оголосити конкурс на заміщення посади Президента ФЗШУ. Кандидатів на посаду Президента ФЗШУ,  у інші керівні органи ФЗШУ мають право висувати обласні осередки ФЗШУ на своїх звітно-виборних конференціях. Кандидати на посаду Президента ФЗШУ надають коротку біографічну довідку та Програму діяльності до Оргкомітету з’їзду до 5 липня 2012 р. Ці матеріали публікуються на сайті ФЗШУ.
• Делегати від осередків обираються на обласних звітно-виборних конференціях. На конференції обирається делегат з’їзду, висуваються кандидати на посаду Президента ФЗШУ,  у інші керівні органи ФЗШУ, надаються пропозиції стосовно внесень змін до Статуту ФЗШУ.  Протокол конференції є необхідною умовою для отримання мандату з’їзду.
• Делегат з’їзду, у разі неможливості прибути на засідання, може передати свій голос іншому делегату. Офіційну заяву з цього приводу він повинен надіслати Голові оргкомітету з’їзду. Делегат з’їзду не може мати більше двох додаткових голосів.
• Створити комісію по систематизації пропозицій стосовно внесень змін до Статуту ФЗШУ у складі: Саєнко О.А. (голова), Кошмак Ю.Б., Салітренник О.О., Ярошенко Ю.Т. Пропозиції надсилати всім членам комісії до 5 липня  2012 р.
Постановили: затвердити  процедуру скликання З’їзду ФЗШУ.
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
6. Інші питання.
6.1. Баранюк  А.І. запропонував ввести до складу Виконкому Кошмака Ю.Б.
Постановили: ввести до складу Виконкому Кошмака Ю.Б.
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
6.2. Ярошенко Ю.Т.  доповів про підготовку матеріалів по затвердженню виду спорту «Заочні шахи»
Постановили: надати всі матеріали у комісію про реєстрацію виду спорту «Заочні шахи» після внесення змін до Статуту ФЗШУ.
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
6.3. Про порядок відновлення членства у ФЗШУ.
Постановили:
Членство у ФЗШУ може бути відновлено за рішенням Виконкому при умові наявності заяви про відновлення членства та погашення заборгованості перед ФЗШУ.
Голосували:
«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .
Рішення у цілому прийняте.
Президент ФЗШУ   Баранюк А.І.
Відповідальний секретар ФЗШУ  Ярошенко Ю.Т.
10 червня 2012 р.

Місце проведення м.Київ                                                             дата проведення 6 червня 2012 р.

Склад присутніх:  Баранюк А.І., Воронін О. І., Гончаренко Г.С., Гудок В.В., Нагорний Д.Ю., Тимошенко А.Г.,  Шеретюк А.О.,    Ярошенко Ю.Т.  Присутні 8 із 14 членів постійно діючого виконавчого органу. Засідання правомочне.

У інтерактивному  режимі в обговорені та голосуванні взяли участь:  Андрющенко М.М.,  Дудь’єв В.В., Єременко А.В., Жолоб А.Ф.  

                                                                      Порядок денний:

1. Скликання З’їзду ФЗШУ відповідно до вимог пункту 6.3.1.  Статуту  ФЗШУ.

2. Встановлення дати та місця проведення З’їзду ФЗШУ.

3. Встановлення норми представництва для проведення З’їзду ФЗШУ  від місцевих осередків ФЗШУ.

4. Затвердження порядку денного засідання вищого керівного органу.

5. Процедура скликання З’їзду ФЗШУ.

6. Інші питання.

 

1. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. відповідно до вимог пункту 6.3.1.  Статуту  ФЗШУ. оголосив про необхідність проведення чергового звітно-виборчого З’їзду ФЗШУ. 

Постановили: скликати черговий звітно-виборчий З’їзд ФЗШУ.

 Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 

2. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. запропонував провести З’їзд 14-15 липня 2012 р. у  м. Києві. 

Постановили: встановити дату проведення чергового звітно-виборчого З’їзду ФЗШУ 14-15 липня 2012 р. у м. Києві.

 Голосували:«за» -11, «проти» - 1, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 3. 3.Президент ФЗШУ Баранюк А.І. запропонував наступний порядок виборів делегатів з’їзду: члени Виконкому ФЗШУ, Голова Ради ФЗШУ, голова КРК, по одному делегату від обласних легалізованих осередків ФЗШУ, які знаходяться на обліку ФЗШУ. 

Постановили: затвердити  порядок виборів делегатів з’їзду Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 

4. Президент ФЗШУ Баранюк А.І. запропонував наступний порядок денний З’їзду ФЗШУ

 • Звіт керівних органів ФЗШУ• Звіт КРК ФЗШУ• Внесення змін до Статуту ФЗШУ• Вибори керівних та контролюючих органів ФЗШУ• Різне

Постановили: затвердити  порядок денний З’їзду ФЗШУ Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 

5. Відповідальний секретар ФЗШУ  Ярошенко Ю.Т. запропонував наступну процедуру скликання З’їзду ФЗШУ

.• Оголосити конкурс на заміщення посади Президента ФЗШУ. Кандидатів на посаду Президента ФЗШУ,  у інші керівні органи ФЗШУ мають право висувати обласні осередки ФЗШУ на своїх звітно-виборних конференціях. Кандидати на посаду Президента ФЗШУ надають коротку біографічну довідку та Програму діяльності до Оргкомітету з’їзду до 5 липня 2012 р. Ці матеріали публікуються на сайті ФЗШУ. 

• Делегати від осередків обираються на обласних звітно-виборних конференціях. На конференції обирається делегат з’їзду, висуваються кандидати на посаду Президента ФЗШУ,  у інші керівні органи ФЗШУ, надаються пропозиції стосовно внесень змін до Статуту ФЗШУ.  Протокол конференції є необхідною умовою для отримання мандату з’їзду. 

• Делегат з’їзду, у разі неможливості прибути на засідання, може передати свій голос іншому делегату. Офіційну заяву з цього приводу він повинен надіслати Голові оргкомітету з’їзду. Делегат з’їзду не може мати більше двох додаткових голосів.

• Створити комісію по систематизації пропозицій стосовно внесень змін до Статуту ФЗШУ у складі: Саєнко О.А. (голова), Кошмак Ю.Б., Салітренник О.О., Ярошенко Ю.Т. Пропозиції надсилати всім членам комісії до 5 липня  2012 р. 

Постановили: затвердити  процедуру скликання З’їзду ФЗШУ. Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 

6. Інші питання.

6.1. Баранюк  А.І. запропонував ввести до складу Виконкому Кошмака Ю.Б. Постановили: ввести до складу Виконкому Кошмака Ю.Б.Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте.

6.2. Ярошенко Ю.Т.  доповів про підготовку матеріалів по затвердженню виду спорту «Заочні шахи» Постановили: надати всі матеріали у комісію про реєстрацію виду спорту «Заочні шахи» після внесення змін до Статуту ФЗШУ. Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 

6.3. Про порядок відновлення членства у ФЗШУ.  Постановили: Членство у ФЗШУ може бути відновлено за рішенням Виконкому при умові наявності заяви про відновлення членства та погашення заборгованості перед ФЗШУ. Голосували:«за» -12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -2 .Рішення у цілому прийняте. 

Президент ФЗШУ   Баранюк А.І.

Відповідальний секретар ФЗШУ  Ярошенко Ю.Т.

10 червня 2012 р.