Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Документи ФЗШУ
Написав Відповідальний секретар ФЗШУ Ярошенко Ю.Т.   
Субота, 30 липня 2011, 06:56
Згідно Статуту ФЗШУ 3.2.6. Регулярно, не менше одного разу на рік, у відповідності з вимогами Закону України «Про об’єднання громадян»,  обнародує в пресі та серед  членів ФЗШУ свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.  


                                                                              Протокол № 2/2011  
засідання Виконкому ФЗШУ у інтерактивному режимі з 04 червня по 15 червня 2011 р.,  (голосування в інтерактивному режимі з 16 червня по 30 червня 2011 р.).
                                                                              Порядок денний:

1. Звіт про фінансову діяльність ФЗШУ з 01.01.2010 р. по 01.04.2011 р. та проект бюджету на 2011 р. – доповідач Баранюк А.І.
2. Стан справ зі сплатою членських та  турнірних внесків членами ФЗШУ за період 2009-2011 рр. – доповідач Ярошенко Ю.Т
3. Затвердження підсумків турнірів циклу чемпіонату України 2009-2011 рр. (UKR/C23/f, UKR-C24/sf1-4,  UKR/C25/qf1-5). – доповідачі Жолоб А.Ф., Ярошенко Ю.Т.
4. Різне
По першому питанню Баранюк А.І. доповів, що фінансовий звіт складений за період 15 місяців, згідно з рішенням Виконкому від 29 січня 2011 р.   Наступний звітний рік пропонується визначити з 1 квітня 2011 р. до 31 березня 2012 р.
Звіт складений згідно форми, затвердженої Радою ФЗШУ (див.табл.).
Матеріали звіту (журнали обліку надходжень коштів, видатків, фінансові документи, що підтверджують цільове використання коштів) представлені КРК ФЗШУ.
На звітний період ФЗШУ не має заборгованості перед ІКЧФ та має позитивний баланс на рахунку (3617 грн.). Але, на жаль, це уявне благополуччя. Ця сума включає турнірні внески що вже поступили за турніри, що стартували у 2011 р. Це турніри 18 КЧУ, турніри 1 та 2 ліг чемпіонату України та внески за участь шахістів ФЗШУ у ряді міжнародних турнірів. Це біля 4600 грн., які ми вже маємо сплатити на цей момент ІКЧФ.
Крім того, 250 грн. благодійних внесків ми резервуємо для спеціального фонду інвалідів.
Таким чином, станом на 31.03.2011 р. маємо дефіцит бюджету ФЗШУ у розмірі 1233 грн.
Аналіз показує, що дефіцит значною мірою зумовлений неповною оплатою турнірних внесків, як за міжнародні, так і українські турніри.
Теж стосується і сплати членських внесків. Так, у поштових турнірах 1/2  та 1/4 фіналу чемпіонату України взяли участь 45 шахістів, але членські внески за 2010-2011 р. з них сплатили (повністю або частково), лише 12 учасників. Недоплата членських внесків становить 1360 грн.
Багато членів ФЗШУ у важкий період 2008-2009 р. зробили значні благодійні внески для погашення заборгованості балансу ФЗШУ-ІКЧФ. Ми їм вдячні за це. Але життя продовжується, внески в ІКЧФ треба платити кожний рік, витрати на діяльність ФЗШУ залишаються, тому, мабуть, вважати, що зроблені раніше внески покривають платежі на роки вперед, не зовсім коректно.
Затримка представлення звіту пов’язана як з суб’єктивними, так і об’єктивними причинами. Так, складання звіту, згідно запропонованої Радою ФЗШУ форми, потребує достатньо значних затрат часу. Це пов’язано зі складністю розподілу платежів за їх призначенням, бо у значному  числі платежів не вказується ні назва турніру, ні рік сплати (чл. внески).
Виконання бюджету 2010 р. та проект бюджету на 2011 р. представлено у табл.
Сподіваюсь, що дефіцит бюджету буде погашений за рахунок погашення боргів членів ФЗШУ. Задля цього буде вжито відповідні інформаційні й попереджувальні дії (див. питання друге).
Голова КРК Філіпович А.А. доповів, що перевірка фінансової документації ФЗШУ не виявила порушень фінансової дисципліни. Матеріали звіту відповідають реальному стану речей.
Постановили:
1. Затвердити фінансовий звіт ФЗШУ за період з 1.01.2010 по 31.03.2011 р.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

2.  Затвердити строки наступного бюджетного та звітного періоду з 1.04. 2011 р. по 31.03.2012 р.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

3. Затвердити виконання бюджету ФЗШУ за період з 1.01.2010 по 31.03.2011 р. та проект бюджету на період з 1.04. 2011 р. по 31.03.2012 р.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

4.  Після обговорення звіту членами Виконкому, його затвердження Виконкомом та Радою ФЗШУ,  матеріали звіту та бюджету опублікувати на сайті ФЗШУ.
Голосували:
«за» - 10, «проти» - 1, «утримались» - 1, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.


По другому питанню Ярошенко Ю.Т. доповів, що згідно доручення Президента ФЗШУ Баранюка А.І., на основі аналізу журналів надходжень грошових коштів, складений баланс фінансового стану членів ФЗШУ за період з 08.12.2008 р. по 31.03.2011 р. Баланс відображає різницю між сумою реальних надходжень платежів та сумою необхідних платежів (членські внески за 2009-2011 рр., турнірні внески за українські та міжнародні турніри).

Постановили:
1.    Опублікувати на сайті ФЗШУ баланс фінансового стану членів ФЗШУ, які брали участь в українських та міжнародних турнірах за період з 08.12.2008 р. по 31.03.2011 р.
Голосували:
«за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 2, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

2.    Членам ФЗШУ перевірити повноту представлених даних та у випадку наявності заборгованості погасити її на протязі 2 місяців з часу публікації.
Голосували:
«за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.


По третьому питанню Ю.Т.Ярошенко доповів, що від Жолоба А.Ф. отримана інформація, стосовно результатів партій турнірів  UKR-C24/sf1 UKR-C24/sf2 UKR-C25/qf1.
Після відсторонення головного судді Ковальва І.С. від суддівства цих турнірів, згідно рішення Виконкому (протокол №5/2010), старости вказаних турнірів були проінформовані (рекомендованими листами президента ФЗШУ), про необхідність представлення всіх матеріалів по їх турнірах Жолобу А.Ф. Цю вимог у виконав лише Олійник В.В. Старости турнірів Сердюк В.В., Потапов Є.В., Єкімов А.А. саботували рішення Виконкому і не тільки не надали необхідну інформацію, але і закликали інших шахістів ігнорувати це рішення. Це стало відомо, коли Жолоб А.Ф. особисто був змушений звертатись до кожного з учасників турнірів (як письмово, так і з допомогою телефонного зв’язку). В результаті такої кропіткої роботи Жолобу А.Ф. вдалося зібрати результати турнірів, за винятком 3 партій, у яких обидва партнери не надали інформації. У цих партіях їм зараховується обопільна поразка.
Таким чином, саботаж старост турнірів Сердюка В.В., Потапова Є.В., Єкімова А.А. призвів до затримки підсумків турнірів, фінансових втрат ФЗШУ на додаткові поштові витрати, зірвав строки старту наступного циклу чемпіонату України.
Рішенням Ради та Виконкому ФЗШУ (протокол № В-РФ 1/2011) Потапову Є.В.  вже оголошувалось попередження за порушення Статуту ФЗШУ. Потапов Є.В. не тільки не виконав вимогу сплатити заборгованість по членським внескам за 2010-2011 р., але продовжує саботувати рішення Виконкому, продовжує роботу, направлену на розвал ФЗШУ.
У фіналі 23 чемпіонату України всі партії завершені. Турнір проходив на сервері ІКЧФ і пройшов успішно. У турнірах, які грались з допомогою електронної пошти (UKR-C24/sf3-4,  UKR/C25/qf4-5) також закінчені практично всі партії, визначені переможці.
Таким чином, право участі у фіналі 24 чемпіонату, згідно Положення про змагання,  отримують шахісти, що зайняли 1-5 місця у фіналі 23 чемпіонату України, а також шахісти, що зайняли 1-2 місця у півфіналах (UKR-C24/sf1-4). Переможці поштових півфіналів UKR-C24/sf1-2 – (Ціраковський С., Єгоров В., Жолоб А.)  мають право грати у фіналі 24 чемпіонату України при умові наявності доступу в Інтернет, так як турнір буде проходити на сервері ІКЧФ. При відсутності такої можливості вони мають право взяти участь у фіналі розіграшу 7 Кубка України звичайною поштою.

Постановили:
1.    Затвердити попередні результати турнірів UKR/C23/f, UKR-C24/sf1-4,  UKR/C25/qf1-5.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

2.    Компенсувати поштові витрати Жолобу А.Ф. на підведення підсумків турнірів UKR-C24/sf1-2,  UKR/C25/qf1-3.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

3.    Перенести дату старту фіналу 24 чемпіонату України на 1 жовтня 2011 р.
Голосували:
«за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

4.    Надіслати шахістам, учасникам турнірів UKR/C23/f, UKR-C24/sf1-4,  UKR/C25/qf1-5, які мають заборгованість перед ФЗШУ, попередження, що у разі непогашення заборгованості, їх результати не будуть враховані і їх дані не будуть включені до рейтинг-листа ФЗШУ.
Голосували:
«за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

5.    За саботаж рішення Виконкому старостам турнірів Сердюку В.В., Єкімову А.А. оголосити попередження.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

6.    За саботаж рішення Виконкому, несплату членських внесків, порушення Статуту ФЗШУ, виключити Потапова Є.В. з членів ФЗШУ.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.


4. Різне
Делегат ІКЧФ Єременко А.В. представив Подання  до кваліфікаційної комісії ІКЧФ і конгресу ІКЧФ на присудження міжнародних титулів (Папеніну М.А. – гросмайстра ІКЧФ, Шеретюку А.О – сеньйор-майстра ІКЧФ.
Організація дружнього матчу із збірною Європи (наприкінці поточного року) пропонується на розгляд керівництва зони 1 ІКЧФ і делегатів європейських країн.

Постановили:
Затвердити Подання ФЗШУ до кваліфікаційної комісії ІКЧФ і конгресу ІКЧФ на присудження міжнародних титулів (Папеніну М.А. – гросмайстра ІКЧФ, Шеретюку А.О – сеньйор-майстра ІКЧФ, а також стосовно організації дружнього матчу із збірною Європи.
Голосували:
«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 2 .
Рішення у цілому прийняте.

Президент ФЗШУ Баранюк А.І.
Голова комітету ІАОГ, віце-президент ФЗШУ Шеретюк А.І.
Відповідальний секретар ФЗШУ Ярошенко Ю.Т.

 

ПОСТАНОВА № 2РФ/2011

Ради ФЗШУ про затвердження  в інтерактивному режимі в період з 6.07.11р. по 25.07.11р. Протоколу Виконкому ФЗШУ № 2/2011 від 30.06.2011 р.

 

В інтерактивному голосуванні в період з 6.07.11. по 25.07.11. взяли участь члени Ради ФЗШУ:

1. Саєнко Олег Андрійович, голова Ради ФЗШУ (Рівне)                                  т. (067) 728-6507, (0362) 28-96-06

2. Ковальський Сергій Євгенович, 1-й заступник голови Ради (Черкаси)       т. (066) 464-1168, (095) 824-3321

3. Салітреннік Олександр Оскарович, заступник голови Ради (Німеччина)    т. (0049) 209-408-3569

4. Гудок Віктор Володимирович, заступник голови Ради (Вінниця)                т. (096) 199-3038, (0342) 46-00-69

5. Тимко Віктор Павлович, заступник голови Ради (Суми)                               т. (095) 688-1707, (05443) 9-97-77

6. Жолоб Анатолій Федорович, заступник голови Ради (Волинь)                     т. (096) 695-3736, (03363) 9-5342

7. Кустов Володимир Петрович, голова Осередку (АР Крим)                           т. (095) 894-3100, (06550) 2-19-30

8. Корж Леонтій Спиридонович, голова Осередку (Дніпропетроськ)               т. (098) 485-7598, (056) 371-6079

9*. Бєглий Михайло Миколайович, голова Осередку (Закарпаття)                   т. (050) 372-2455

10. Генчев Максим Володимирович, голова Осередку (Запоріжжя)                 т. (061) 234-9749

11. Касапчук Ол-ндр Володимирович, голова Осередку (Ів.Франківськ)         т. (067) 342-1038, (0342) 26-94-25

12. Ярошенко Юрій Трохимович, голова Осередку (Київ-обл.)                         т. (97) 466-8918, (044) 287-2913

13*. Тимошенко Анатолій Григорович,  голова Осередку (м.Київ)                   т. (068) 322-9034, (044) 274-6901

14*. Погорєлов Ігор Геннадійович, голова Осередку (Луганськ)                       т. (097) 192-4744, (0642) 53-49-76

15. Ковальський Вадим Вікторович,  голова Осередку (Львів)                          т. (098) 582-5078, (032) 238-3919

16. Дудьєв Володимир Петрович, голова Осередку (Миколаїв)                         т. (066) 419-2292

17. Єременко Андрій Вікторович, голова Осередку (Харків)                             т. (67) 730-9851, (057) 247-4840

18. Дегтярьов Сергій Васильович, голова Осередку (Херсон)                            т. (095) 168-9055, (0552) 43-70-96

19. Горлевський Андрій Антонович, голова Осередку (Хмельницький)           т. (067) 988-5347, (0382) 65-66-11

20. Ковальов Ігор Сергійович - виключений з ФЗШУ (м.Донецьк)                   т. (095) 199-6132

Всього з правом вирішального голосу – 20 чол.

 

Порядок денний засідання Ради ФЗШУ в інтерактивному режимі.

Затвердження Протоколу Виконкому ФЗШУ № 2/2011 від 30.06.2011 р. (Текст Протоколу додається).

 

Голова Ради ФЗШУ Саєнко О.А. повідомив, що 2.07.2011 р. до Ради ФЗШУ надійшло клопотання від Виконкому ФЗШУ про затвердження Радою Федерації Протоколу №2/2011 від 30.06.2011 року і запропонував затвердити Протокол Радою ФЗШУ по кожному питанню Порядку денного окремо.

 

Постановили:

  1. Затвердити перший пункт Порядку денного Протоколу №2011 Виконкому ФЗШУ «Про фінансову діяльність ФЗШУ з 01.01.2010 р. по 01.04.2011 р. та проект бюджету на 2011 р.»

Голосували: «за» 16, «проти» 0, «утримались» 0, «не голосували» 3. Рішення прийнято.

 

2. Затвердити другий пункт Порядку денного Протоколу «Про стан справ зі сплатою членських та турнірних внесків членами ФЗШУ за період 2009 – 2011 рр».

Голосували: «за» 16, «проти» 0, «утримались» 0, «не голосували» 3. Рішення прийнято.

 

3. Затвердити третій пункт Порядку денного Протоколу про «Затвердження підсумків турнірів циклу чемпіонату України 2009-2011 рр. (UKR/C23/f, UKR-C24/sf1-4,  UKR/C25/qf15)

Голосували: «за» 16, «проти» 0, «утримались» 0, «не голосували» 3. Рішення прийнято.

 

4. Затвердити четвертий пункт Порядку денного Протоколу про «Подання ФЗШУ до Каліфкомісії і Конгресу ІКЧФ на присудження міжнародних титулів: «гросмейстера ІКЧФ» - Папеніну М.А. і сеньор-майстра ІКЧФ» - Шеретюку А.О. та організації матчу збірної України із збірною Європи».

Голосували: «за» 16, «проти» 0, «утримались» 0, «не голосували» 3. Рішення прийнято.

 

5. Затвердити Протокол №2/2011 Виконкому ФЗШУ в цілому: Голосували: «за» 16, проти 0.

Рішення прийнято. * Не брали участі в голосуванні:

1.Бєглий М.М. (Закарпаття) 2.Тимошенко А.Г. (Київ-місто) 3.Погорєлов І.Г. (Луганськ)

 

Голова Ради ФЗШУ       О.Саєнко

                                                                               

 

 

                                            Фінансовий звіт ФЗШУ за перід з 01.01.2010 р. до 31.03.2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього,

 

Всього,

з/п

Статті надходжень

грн.

з/п

Статті видатків

грн.

A

Залишок коштів на кінець 2010 р.

353,85

Перевитрата коштів на кінець попереднього року

 

B

2010

11969,5

2010

4909,01

C

2011 (на 31.03)

6156,6

2011 (на 31.03)

9953,73

1

Вступні внески

120

1

Платежі в ІКЧФ - всього

9683,58

2

Членські внески

2810

в т.ч:

Членські внески

900

3

Благодійні внески - всього

1081,6

в т.ч:

Турнірні внески

8783,58

в т.ч:

вітчизняні  інвестори - всього

0

в т.ч:

Інші платежі в ІКЧФ

 

з них:

фізичні особи

0

2

Матер.-техн. забезпечення - всього

1721,54

з них:

юридичні особи

0

в т.ч:

Обслуг. банківського рахунку

375,43

в т.ч:

зарубіжні  інвестори - всього

0

в т.ч:

Телеф. –поштові

708,92

з них:

фізичні особи

0

в т.ч:

Канцелярські витрати

637,19

з них:

юридичні особи

0

3

Витрати на статут. д-сть - всього

1771,44

4

Турнірні внески - всього

14114,5

в т.ч:

Створення місц. Осередків ФЗШУ

200

в т.ч:

за участь в турнірах ФЗШУ

2070

в т.ч:

Суддівство поштових турнірів

823,44

в т.ч:

за участь в турнірах  ІКЧФ

12044,5

в т.ч:

Призовий Фонд змагань , медалі, грамоти, ювілеї

748

5

Інші надходження - всього

0

4

Інші витрати - всього

1686,28

в т.ч:

Платежі з держбюджету України

0

в т.ч:

Реєстрація та звітність у державних органах (бланки, нотаріальні послуги, дозволи)

466,28

в т.ч:

 

 

в т.ч:

Виготовлення та оформлення печатки ФЗШУ

475

в т.ч:

 

 

в т.ч:

Представницькі та організаційні витрати на засідання Ради та Виконкому (аренда, оплата дорожних витрат)

745

6

Разом (графи 1, 2, 3, 4, 5)

18126,1

6

Разом (графи 1, 2, 3, 4 )

14862,84

7

Разом (графи A,B,C)

18479,95

7

Депозити

4850

 

Залишок коштів на кінець звітного періоду

3617,11

в т.ч:

На оплату турнірів на сервері ІКЧФ, що стартували у 2011 р.

4600

 

 

 

в т.ч:

Благодійний фонд інвалідів

250

 

 

 

8

Разом (графи 6,7)

19712,84

 

 

 

 

Дефіцит бюджету ФЗШУ на 31 березня 2011 р

-1232,89

 

                                                  Таблиця виконання бюджету за 2010 р.-31.03.2011 (грн.)

Статті

Заплановано

Виконання

Прибуткова частина

5000

8498

залишок коштів з 2009 р.

 

354

-членські та вступні внески

3000

2930

-відрахування від турн. внесків

2000

4132

-благодійні внески

 

1082

Видаткова частина

5000

9713

членські внески ФЗШУ до ІКЧФ

800

900

Видатки на організацію турнірів, нагородження переможців

500

748

Організаційні витрати Виконкому ФЗШУ (поштові, канцелярські, представницькі)

1200

2091

 

Організаційні витрати Ради ФЗШУ

500

200

Витрати на організацію роботи сайту ФЗШУ

1000

 

Фінансова підтримка збірних України

1000

 

Інші витрати

 

942

Фонд інвалідів

 

250

Депозити на оплату турнірів 2011 р.

 

4600

Дефіцит бюджету на 31.03.2011

 

-1233

 

 

 

 

                                                                     Проект  бюджету на 01.04.2011 р.-31.03.2012 (грн.)

Статті

Заплановано

Виконання

Дефіцит бюджету на 31.03.2011

1233

Платежі в ІКЧФ - всього

900

Членські внески

900

 

Турнірні внески

 

 

Інші платежі в ІКЧФ

 

 

Матер.-техн. забезпечення - всього

1700

 

Обслуг. банківського рахунку

500

Телеф. –поштові

700

 

Канцелярські витрати

500

 

Витрати на статут. д-сть - всього

2200

 

Бюджет Ради ФЗШУ

500

 

Суддівство поштових турнірів

1000

 

Призовий Фонд змагань , медалі, грамоти, ювілеї

700

 

Інші витрати - всього

1000

 

Реєстрація та звітність у державних органах (бланки, нотаріальні послуги, дозволи)

300

 

Представницькі та організаційні витрати на засідання Ради та Виконкому (аренда, оплата дорожних витрат)

700

 

Разом

7033

 

Дефіцит бюджету

-1033