Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Протокол спільного засідання Ради та Виконкому ФЗШУ від 29 січня 2011 р.
Написав Президент Баранюк А.І.   
Понеділок, 07 березня 2011, 18:57

                                                  Протокол № В-РФ 1/2011 
спільного засідання Ради та Виконкому ФЗШУ 29 січня 2011 р.   у сесійному режимі  (м. Київ) та додаткового обговорення у інтерактивному режимі з 29.01.11 р. по 11.02.11 р.

Присутні: члени Виконкому ФЗШУ: Баранюк А.І., Гудок В.В., Шеретюк А.І., Гончаренко Г.С., Нагорний Д.Ю., Ярошенко Ю. Т.;  Голова Ради ФЗШУ Саєнко О.А.; Запрошені:  Голова КРК Філіпович А.А. (дорадчий голос); член ФЗШУ Воронін О.С.
                                                      Порядок денний:
1. Звіт Президента ФЗШУ про роботу Виконкому ФЗШУ у 2010 р. - доповідач Баранюк А.І.
2. Звіт Голови Ради ФЗШУ про роботу Ради ФЗШУ у 2010 р. – доповідач Саєнко О.А.
3. Про стан справ зі сплатою турнірних та членських внесків у 2010 р. – доповідач Баранюк А.І.
4. Розгляд проекту Положення про колегію суддів ФЗШУ та Положення про Апеляційний комітет ФЗШУ - доповідачі – Ярошенко Ю.Т., Гончаренко Г.С.
5. Звіт члена Виконкому ФЗШУ Савчура Ф.Ф. за роботу за період 2009-2010 рр. - доповідач Савчур Ф.Ф.
6. Звіт члена Ради ФЗШУ Ковальова І.С. за роботу місцевого осередку ФЗШУ у Донецькій обл. за період 2009-2010 рр.  - доповідач Ковальов І.С.
7. Різне.

Баранюк А.І. доповів, що присутні на засіданні члени Виконкому та Ради мають письмові підтвердження від відсутніх з поважних причин членів Виконкому Андрющенка М.М., Дудьєва В.В., Єременка А.В., Касапчука О.В. та членів Ради ФЗШУ Коржа Л.С., Ковальського В.В., Генчева М.В., Ковальського С.Є., Жолоба А.Ф., Бєглого М.М., Салітренніка О.О., Дегтярьова С.В.,  Дудьєва В.В., Єременка А.В., Касапчука О.В.Таким чином, є голоси 10 членів Виконкому та 14 членів Ради ФЗШУ, що забезпечує кворум засідання.
Баранюк А.І. запропонував розпочати засідання з тим, щоб підготувати проекти рішення згідно порядку денного та представити їх на інтерактивне обговорення і голосування для прийняття остаточного рішення. Саєнко О.А. запропонував змінити порядок розгляду питань порядку денного у зв’язку з відсутністю доповідачів по 5 та 6 питанню (Савчура Ф.Ф., та Ковальова І.С.).  на такий:

1. Звіт Президента ФЗШУ про роботу Виконкому ФЗШУ у 2010 р. - доповідач Баранюк А.І.
2. Інформація про хід підготовки фінансового звіту ФЗШУ за 2010 рік (доповідач А.Баранюк)
3. Звіт Голови Ради ФЗШУ про роботу Ради ФЗШУ у 2010 р. - доповідач Саєнко О.А.
4. Про розгляд і затвердження проекту Типового Положення про  місцевий  Осередок ФЗШУ- доповідач Саєнко О.А.
5. Про розгляд і затвердження проекту Положення про Комітет інтерактивного опитування і голосування - доповідачі О. Саєнко, А.Шеретюк.
6. Розгляд проекту Положення про колегію суддів ФЗШУ та Положення про Апеляційний комітет ФЗШУ - доповідачі  Ярошенко Ю.Т., Гончаренко Г.С.
7. Звіт члена Виконкому ФЗШУ Савчура Ф.Ф. за роботу за період 2009-2010 pp. - доповідач Савчур Ф.Ф., співдоповідач  Баранюк А.І.
8. Звіт члена Ради ФЗШУ Ковальова І.С. за роботу місцевого осередку ФЗШУ у Донецькій обл. за період 2009-2010 pp. - доповідач Ковальов І.С., співдоповідач Саєнко О.А.
9. Звіт члена Виконкому ФЗШУ Мазепи В.О. за роботу за період 2009-2010 pp. - доповідач Мазепа В.О., співдоповідач Баранюк А.І.
10. Різне.
Постановили:
Прийняти запропоновані зміни порядку денного

По першому питанню Баранюк А.І. коротко доповів про роботу Виконкому. Організовано проведення турнірів за Кубок України – фінал ІІІ Кубка України на сервері ІКЧФ, та турніри циклу поштового Кубка України. Завершується підготовка турнірів 18 командного чемпіонату України. Приймаються заявки на проведення турнірів нового циклу ЧУ. Організовано міжнародний турнір «Меморіал Всеволода Раузера», товариські матчі з Іспанією, США, продовжуються матчі зі Швецією, Словакією.
Роботою членів Виконкому у цілому задоволений, хоч і не всі працюють достатньо активно. Окрему оцінку прошу дати членам Виконкому Савчуру Ф.Ф. та Мазепі В.О. звіт яких ми мали заслухати сьогодні і про роботу яких скажу пізніше.
Постановили:
Роботу Виконкому ФЗШУ у 2010 р. вважати задовільною.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» -1, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.


По другому питанню Баранюк А.І. доповів, що на даний момент ще не надійшов платіжний баланс з ІКЧФ, де будуть вказані всі необхідні платежі як ФЗШУ, так і окремих учасників за участь у міжнародних турнірах. Після його отримання буде складена підсумкова таблиця сплати членських та турнірних внесків всіх членів ФЗШУ і представлений повний фінансовий звіт, згідно форми, затвердженої Радою ФЗШУ.
Постановили:
1. Прийняти інформацію до уваги.
2. Встановити строк фінансового звіту не пізніше 30 березня 2011 р.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По третьому питанню Саєнко О.А. доповів про роботу Ради ФЗШУ. Працюють 17 легалізованих осередків. Радою розроблено та затверджено Положення про Раду ФЗШУ, Виконком, доповнення до Положення про Кваліфікаційну та Рейтингову комісію. Окрему оцінку прошу дати роботі місцевих осередків Закарпатської та Донецької областей, звіт яких ми мали заслухати сьогодні і про роботу яких скажу пізніше.
Постановили:
Роботу Ради ФЗШУ у 2010 р. вважати задовільною.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По четвертому питанню Саєнко О.А. представив проект Типового Положення про  місцевий  Осередок ФЗШУ (додається).
Постановили:
Прийняти проект «Типового Положення про  місцевий  Осередок ФЗШУ» за основу. Продовжити обговорення до 01.03.2011 р.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По п’ятому  питанню Шеретюк А.О. представив узгоджений проект Положення про роботу Комітету інтерактивного опитування і голосування, який, після обговорення  запропонували Шеретюк А.О., Саєнко О.А., Салітреннік  О.О. (додається).
Постановили:
Прийняти проект Положення «Про роботу Комітету інтерактивного опитування» за основу. Продовжити  обговорення до 01.03.2011 р.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По шостому  питанню Ярошенко Ю.Т. представив проект Положення про колегію суддів ФЗШУ (додається). Гончаренко Г.С. доповів, що функції Апеляційного комітету ІКЧФ розподілені у підкомітетах, що розглядають скарги відносно ходу чи результату партії та окремо будь-які скарги на дії представника ІКЧФ,судді турніру, організації-члена, або окремого шахіста .
Так як згідно Статуту ФЗШУ Апеляційний комітет має приймати до розгляду широке коло питань, запропонував розширити склад комітету та створити аналогічні підкомітети. Запропонував ввести до складу Виконкому та складу Апеляційного комітету Вороніна О.С. 
Постановили:
6.1. Прийняти проект «Положення про колегію суддів ФЗШУ»  за основу. Продовжити обговорення до 01.04.2011 р.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.
6.2. Ввести до складу Виконкому та складу Апеляційного комітету Вороніна О.С.
 Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.
6.3.  Доопрацювати Положення про Апеляційний комітет, його структуру, склад та внести це питання до порядку денного наступного засідання Виконкому та Ради ФЗШУ.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По сьомому питанню Баранюк А.І. інформував, що Савчуру Ф.Ф. було надіслане персональне повідомлення рекомендованим листом про його звіт на сьогоднішньому засіданні. Причина відсутності Савчура Ф.Ф. невідома. Тому оцінку  роботи п. Савчура Ф.Ф. за 2009-2010 рр. пропоную дати членам Виконкому. Коротка передісторія.
Не бажаючи протистояння і зайвої ескалації конфлікту між шахістами  через оприлюднення фактів значної грошової заборгованості ФЗШУ перед ІКЧФ, що створилася протягом останніх років внаслідок непрозорої і неконтрольованої фінансової діяльності п.Савчура Ф.Ф. перед колективом Федерації, на з’їзді ФЗШУ 6.12.2008 р. ми підписали партнерську угоду з п. Савчуром, вибачивши йому борг ФЗШУ і навіть обравши до складу Виконкому Федерації. Нагадаю, що на момент з’їзду борг ФЗШУ складав 1672,83 шв. фр. (ця сума зафіксована в протоколі з’їзду). А за 2008 рік (це все ще рік повної відповідальності п.Савчура за фінанси ФЗШУ), борг зріс до 2200,33 шв. фр. + 13 фр за турніри у зоні Європи. Сумарний борг, таким чином, склав 2213,33 швейцарських франків
А ось як пояснює борг п. Савчур на Українському шаховому форумі:
«Прекрасно знає пан Андрющенко і звідки виникла ця заборгованість. А виникла вона тому, що близько 1050 швейцарських франків грошей ФЗШУ, які мали бути переслані в ІКЧФ через рахунок, підконтрольний одному шановному членові „дружньої команди” - в ІКЧФ так і не потрапили. Тобто „поцупив” ці гроші явно не Савчур, - ці гроші, які не дійшли до ІКЧФ ніколи не були на рахунку, підконтрольному Савчуру, ці гроші поступили і знаходились на рахунку, підконтрольному іншій особі. Тому до виникнення заборгованості у 1018 франків – Савчур ніякого стосунку не має»
Тобто він не тільки не визнає себе винним, а ще і інших звинувачує. 
Савчур відмовився взяти на себе якусь ділянку роботи, попросивши тайм-аут на рік та пообіцявши допомагати новому керівництву. Першої «допомоги» чекати довго не довелось. Вже через 2 тижні він пише скаргу у Міністерство юстиції про незаконність проведення з’їзду ФЗШУ. Скарга визнана Міністерством необґрунтованою, але процес затвердження нового Статуту та отримання нового Свідоцтва про реєстрацію ФЗШУ затягнувся на 1.5 місяці.
Далі – більше. Савчур був суддею всього циклу чемпіонату України 2006-2008 рр. (фіналу, 4 півфіналів та 5 чвертьфіналів), у яких грало більше 120 шахістів. Зібравши за ці турніри внески (це більше 4 тис. гривень), Савчур кинув ці турніри напризволяще, відмовившись довести їх до завершення, вимагаючи додаткової оплати. Ось цитата з його листа від  25 грудня 2008 р.
«Я маю десь 80 відсотків необхідної інформації, тому для завершення турнірів треба написати майже кожному другому учаснику, потім розсилати результати присудження, потім розгляд протестів, потім розсилати підсумки - загалом це написати до 200 листів і на місяць інтенсивної роботи. Тому я ще раз повідомляю свою принципову позицію - в подальшому я безкоштовно судити не бажаю. І вважаю, що судді мають отримувати гроші за свою роботу. 
Оскільки ми домовились розпочати з чистого листа, мені дуже цікаво було би знати, скільки нове керівництво ФЗШУ планує заплатити за роботу по присудженню незавершених партій і підведення підсумків незавершених змагань. Якщо сума оплати мене влаштує, то я цю роботу кваліфіковано виконаю, якщо не влаштує, то хай її виконає хтось інший - кого сума оплати влаштує. В першому випадку я можу кваліфіковано підвести підсумки незавершених турнірів до 31 січня 2009 року. В другому випадку я перешлю наявні у мене матеріали судді, який буде виконувати цю роботу. А ось купляти за власні кошти пару сот конвертів і безкоштовно працювати кілька тижнів тільки тому, що у когось поняття порядності відрізняється від мого - я не бажаю. Прошу якнайшвидше визначитись із цим питанням»
- кінець цитати.
Виникає закономірне питання: хто і з яких коштів повинен доплачувати Савчуру за суддівство? Може, з тих турнірних внесків, які  він вже отримав?
Більше того, він  не виконав своєї обіцянки і нікому не  передав матеріали цих турнірів (записи партій, матеріали на присудження). У результаті ФЗШУ понесла додаткові поштові витрати на суму  більше 500 грн.
Савчур Ф.Ф. не тільки не сплачує останні два роки членські внески, але ще і підбурює інших членів ФЗШУ їх не сплачувати (членські внески).
Ось цитата з його листа від 3 липня 2010 р. «Якщо по старому статуту збирати членські внески було правом і обов’язком Президента, то по новому статуту збирати членські внески мають право тільки обласні осередки в особі голів (чи президентів) цих осередків. При такій структурі громадської організації із зібраних членських внесків від 50 до 100 відсотків залишаються у розпорядженні осередків. Оскільки, незважаючи на мої запити, так і не визначено у передбаченому законодавством порядку, ні розмір річного внеску, ні яку частину коштів осередки мають залишати собі, Закарпатський осередок вирішив (до вирішення питання по суті)  залишати собі 100 відсотків.    Також звертаю увагу всіх посадових осіб, що президент ФЗШУ і кілька його спільників, шахрайським шляхом видурюють у членів осередків гроші, в тому числі під виглядом сплати членських внесків. Якщо такі гроші поступили на банківський рахунок ФЗШУ - прошу причетних до цього вжити негайних заходів по поверненню цих коштів їх законним власникам, в тому числі і Закарпатському осередку.  Якщо це не буде зроблено найближчим часом керівництвом ФЗШУ, то заходів вжию уже я».
Ця заява абсолютно бездоказова, не відповідає дійсності та елементарній логіці. З одного боку, п.Савчур стверджує, що «до вирішення питання по суті залишає в своєму Осередку 100 відсотків членських внесків», з іншого – наполягає на поверненні йому тих внесків, які він залишив собі (до вирішення питання по суті!).
 Нічого подібного у Статуті немає. Більше того, Осередки, які не є юридичними особами, у відповідності з чинним законодавством, легалізуються шляхом письмового повідомлення про заснування, не мають свого банківського рахунку і не мають права збирати якісь кошти. З’їзд своїм рішенням залишив суму членських внесків на 2009 р. у сумі 10 грн. А згідно рішення Виконкому (Протокол 4/2009 від 7 грудня 2009 р. засідання Виконкому ФЗШУ  02.11.09. (м. Київ) та обговорення у режимі телеконференції та елпоштою за період 02.11.09–6.12.09) розмір членського внеску на 2010 р. у зв’язку з інфляцією був збільшений до 20 грн. Були вказані і нові реквізити рахунку ФЗШУ, на які необхідно сплачувати внески. Це рішення було прийняте на основі  п. 6.5.10. Статуту ФЗШУ. А ось протокол рішення Закарпатського осередку, на основі якого п.Савчур вирішив залишати собі 100% членських внесків, хотілось би побачити.
Це рішення, як і інші рішення Виконкому ФЗШУ він ігнорує, а їх обговорення замінює здебільшого лайкою. Декілька цитат з його листів та висловлювань на шахових форумах в Інтернеті:
- «це вже не просто перевищення владних повноважень, це вже вихід далеко за межі здорового глузду (чи по моєму простяцькому - повний ідіотизм).»
- «всі інші пропозиції не просто нереалістичні, їх вирішення не просто не входять до компетенції Виконкому, но всі вони лежать в межах від безглуздя до маразму.» та інші.
За неетичну поведінку при публічному спілкуванні через Інтернет з керівниками Федерації п.Савчуру Ф.Ф. було оголошене попередження (протокол засідання Виконкому
№3/2010 від 10 липня 2010 року  (м. Київ).
За ігнорування рішень Виконкому та Ради ФЗШУ та ст.6 Закону України «Про об’єднання громадян» Савчуру Ф.Ф. була винесена догана. (Протокол засідання Виконкому ФЗШУ №4/2010 від 6 листопада  2010 року  (м. Київ).
Вважаю таку поведінку п.Савчура Ф.Ф. деструктивною, направленою на розвал роботи ФЗШУ, що суперечить інтересам розвитку заочних шахів в Україні та Статуту ФЗШУ, пропоную вивести його зі складу Виконкому та виключити з членів ФЗШУ.
У обговоренні роботи п.Савчура Ф.Ф. взяли участь члени  Виконкому ФЗШУ Шеретюк А.І., Гончаренко Г.С., Ярошенко Ю.Т., які навели ще ряд прикладів деструктивної та неетичної поведінки п.Савчура, коли він погрожував судом, прокуратурою, штрафними санкціями і т.п.
Постановили:
7.1 За систематичне порушення вимог:
- ст.1.2. Статуту ФЗШУ (дотримання норм спортивної етики і моралі), що проявилось в розповсюдженні п. Савчуром Ф.Ф. серед шахістів України через Інтернет і телефонний зв’язок недостовірної інформації щодо керівників Федерації, приниження їх професійних якостей, честі і людської гідності;
- ст. 1.3. Статуту ФЗШУ (обов’язковість виконання рішень статутних органів, дотримання вимог Статуту, інших нормативних документів), що проявилось в неодноразовому ігноруванні п. Савчуром Ф.Ф. рішень Виконкому ФЗШУ, наказів президента ФЗШУ, вимог голови Ради ФЗШУ, за що на нього неодноразово накладались дисциплінарні стягнення;
- ст.4.7. Статуту ФЗШУ (самоуправство, нанесення Федерації моральних збитків, деструктивна робота, спрямована на розвал ФЗШУ);
- ст. 5.2.4. Статуту ФЗШУ (несплата членських внесків на протязі 2009-2010 рр.); 
виключити п. Савчура Ф.Ф.. з членів ФЗШУ
 Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

7.2. Роз’яснити Савчуру Ф.Ф. його право оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті ФЗШУ в місячний термін.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 0, «проти» - 10, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 10, «проти» - 4, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому не прийняте.

7.2а. Альтернативна пропозиція: виключити п.7.2 з тексту рішення Виконкому та Ради
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 6, «проти» - 8, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

7.3. Додаткова пропозиція: з метою дослідження руху грошових коштів ФЗШУ за період 2003-2008 рр., направити відповідні запити у банки, де були відкриті рахунки ФЗШУ. При виявлені порушень розглянути доцільність   притягнення Савчура Ф.Ф. до кримінальної відповідальності.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 5, «проти» - 2, «утримались» - 3, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 9, «проти» - 1, «утримались» -3, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По восьмому  питанню Баранюк А.І. інформував, що 7.12.2010 р. Ковальову І.С. було надіслане персональне повідомлення рекомендованим листом про його звіт на сьогоднішньому засіданні. Причина відсутності Ковальова І.С. невідома. Тому характеристику  роботи п. Ковальова І.С.  пропоную дати Голові Ради ФЗШУ Саєнку О.А.
Саєнко О.А. доповів, що Ковальов І.С., як керівник місцевого Осередку ФЗШУ, є тимчасово нелегітимний на займаній посаді, оскільки керується в своїй роботі Положенням про місцевий Осередок, яке суперечить вимогам Статуту ФЗШУ і Закону України «Про об’єднання громадян», а також не звітує перед колективом місцевого Осередку ФЗШУ про свою фінансову діяльність, за що був неодноразово попереджений листами керівництва ФЗШУ та рішеннями Виконкому Федерації.
Законні вимоги керівника Ради ФЗШУ – привести Положення про місцевий Осередок ФЗШУ в Донецькій області до Статутних норм, Ковальовим були потрактовані, цитую, як «подделка документов», а попередження про внесення до порядку денного наступного засідання Ради ФЗШУ пункту про позбавлення членства Ковальова в ФЗШУ за невиконання Статуту Федерації – було розцінено п.Ковальовим як «вымогательство, шантаж, мошенничество и злоупотребление служебным положением, что влечёт за собой уголовную ответственность» ( листі №49 від 21 грудня 2010 року).
Тобто, всі законні вимоги і рішення керівних органів Федерації про дотримання вимог Статуту ФЗШУ – президента, голови Ради, рішення Виконкому і Постанови Ради Федерації – не лише демонстративно і відверто ігноруються паном Ковальовим І.С., але і прирівнюються ним до кримінальних злочинів.
Щоб виділитись серед інших керівників місцевих Осередків ФЗШУ і підкреслити особливу важливість своєї персони, пан Ковальов називає себе не інакше, як «Президентом», а найближчих виконавців своєї волі (Потапова Є.В., Казюлькіна М.О., Пожидаєва В.В.) – «віце-президентами», яким допомагає ще й  т.зв. «виконавчий директор», посада якого не передбачена ні Статутом, ні Типовим Положенням ФЗШУ. Є у п.Ковальова і позаштатна одиниця – незрозумілий klein без імені і прізвища, який старанно, але завжди з граматичними помилками, озвучує рішення п.Ковальова в електронному режимі.
Крім того, як уже раніше неодноразово відмічалось і Радою, і Виконкомом ФЗШУ, - п.Ковальов вилучив з Положення про обласний Осередок ключову статтю – звіт керівника місцевого Осередку перед колективом про свою фінансову діяльність та облік, зберігання і витрату громадських грошових коштів, що є прямим порушенням Статуту Федерації та ст..6 Закону України  «Про об’єднання громадян».
За вказані порушення фінансової і виконавської дисципліни та спортивної етики, ігнорування вимог керівництва ФЗШУ - жити по Конституції, законах України і Статуту та нормах ФЗШУ -  керівництво Федерації, на жаль, було вимушено вдатись щодо Ковальова до засобів адміністративного впливу.
Так, рішенням Виконкому ФЗШУ (п.4 Протоколу №3/2010 від 10.06.2010 р.) Ковальова І.С. було зобов’язано в місячний термін усунути нестатутні норми з Положення про місцевий Осередок ФЗШУ в Донецькій області і повторно подати його президенту Федерації на затвердження. Це рішення Виконкому ФЗШУ Ковальовим І.С. було проігноровано.
Рішенням Виконкому ФЗШУ (п.5.1 Протоколу №4/2010 від 06.11.2010 р.) Ковальову І.С. за невиконання рішень керівних органів Федерації було оголошено догану і попереджено, що в разі подальшого порушення ним статутних норм та ігнорування рішень керівних органів ФЗШУ його буде позбавлено членства в ФЗШУ. Це рішення Виконкому ФЗШУ Ковальовим І.С. також було проігноровано.
17.11.2010 р. наказом №22 президента ФЗШУ було відкликано підпис президента Федерації з Положення про місцевий Осередок ФЗШУ в Донецькій області і визнано його недійсним як таке, що суперечить вимогам Статуту ФЗШУ та ст.6 Закону України «Про об’єднання громадян».
Цим же наказом президент ФЗШУ зобов’язав Ковальова І.С. привести текст Положення про місцевий Осередок ФЗШУ в Донецькій області до вимог Статуту Федерації і повторно, до 20.12.2010 р. подати його на затвердження президенту ФЗШУ, попередньо узгодивши текст Положення з Секретаріатом і головою Ради ФЗШУ.
Цей наказ по Федерації був направлений Ковальову І.С. 07.12.2010 р. рекомендованим листом звичайною поштою з повідомленням про вручення адресату, і одержаний ним, згідно його підпису на повідомленні про вручення – 10.12.2010 р. Але і ця вимога керівника Федерації була Ковальовим також проігнорована.
Як показує побіжний аналіз останніх подій, поведінка пана Ковальова І.С., його відношення до виконання обов’язків і до вимог керівних органів ФЗШУ свідчить про його небажання працювати в правовому полі, виконувати вимоги Статуту ФЗШУ і спрямована лише на дестабілізацію роботи нашої Федерації.
Згідно п. 4.7 Статуту ФЗШУ, за порушення вимог Статуту,  нормативних документів ФЗШУ, норм спортивної етики, самоуправство та нанесення   Федерації моральних збитків, деструктивної роботи, направленої на розвал ФЗШУ, пропоную виключити п. Ковальова І.С. з членів ФЗШУ.  Зняти з обліку ФЗШУ місцевий осередок ФЗШУ у Донецькій обл. до приведення ним Положення про місцевий осередок у відповідність до вимог Статуту ФЗШУ та типового Положення про місцевий осередок.
Виступили: Ю.Т.Ярошенко відмітив, що члени місцевого осередку Донецької обл., які величають себе як «віце-президенти» (Пожидаєв В.В., Потапов Є.В., Казюлькін М.О.), систематично розсилають листи шахістам-заочникам, розміщують на шахових форумах недостовірну інформацію, закликають не сплачувати членські внески, не виконувати рішень Виконкому, Ради та Апеляційного комітету. Стиль цих листів   відверто хамський, з необґрунтованими звинуваченнями та погрозами. Ось зразок звернення від  06.12.10 р.:
«Согласно Устава ФЗШУ членские взносы должны платиться руководителю ( президенту или председателю) местной (областной) ячейки ФЗШУ. Руководство местной ячейки должно решать, что из собранных взносов оставить себе на расходы и что перечислить на счет ФЗШУ. (тут вже відчувається рука Савчура Ф.Ф. прим. Ю.Я.) Никаким руководящим органом ФЗШУ не было установлено, что с 2010г. членский взнос с одного члена ФЗШУ  увеличен вдвое, т.е. составляет 20грн. Это все выдумки руководста ФЗШУ: президента ФЗШУ Баранюка А.И . и соответственно секретаря ФЗШУ Ярошенко Ю.Т., которые играют в заочных шахматных турнирах. Бюджет ФЗШУ используется не по назначению, а в корыстных целях его руководства. Мы являемся членами более престижных и авторитетных спортивных организаций: Федерации шахмат Украины, Донецкой областной организации физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины, но никаких Членских взносов мы никуда и никому не платили и не платим (возможно президент местной ячейки ФЗШУ в Донецкой области Ковалев И.С. или почетный член нашей ячейки Ковалева С.В. (виділено Ю.Я.) платят за нас эти взносы, но мы этого не знаем и не хотим знать, оно нам не нужно). Главное - мы не платим свои личные деньги. А за что платить взносы в ФЗШУ? Наверное за то, что в руководстве ФЗШУ собрались глупые люди, которые не умеют работать со спонсорами и законным образом проводить какую-либо работу. Разве это не так? По информации незаконно избранного президента ФЗШУ      Баранюка А.И. членские взносы заплатили менее 30% членов ФЗШУ. О чем это говорит? О том, что основная часть заочников не доверяет нынешнему руководству и ждет его смены. Взносы платят лишь члены руководства и те, кто только стали играть в заочные шахматы (не понимая, не зная о том, что происходит). Мы уверенны    ( у нас есть планы), что не долго будет существовать нынешнее руководство. После его смены и прихода нового вы не будете платить каких-либо членских взносов не известно за что.  Потерпите немного! Если с Вас будут требывать членские взносы по 20 грн. за 2010г., то пишите нам или звоните нашему руководителю Ковалеву Игорю Сергеевичу по тел. 095-199-61-32.
На ближайшем заседании президенского Совета местной ячейки ФЗШУ в Донецкой области (на которое будут приглашены работники правоохранительных органов) будет рассмотрен вопрос о незаконных действиях руководства ФЗШУ и возможных мерах наказаниях за такие незаконные (которые они совершают) действия. Незаконная деятельность руководства ФЗШУ будет приостановлена, а банковский счет "заморожен".

Цей лист яскраво свідчить про наміри цих шахістів. Вони не платять і не збираються платити членські внески, закликають і інших заочників це робити. Це цілеспрямована деструктивна робота, направлена на розвал ФЗШУ. У них одна мета – кримінальна відповідальність керівництва ФЗШУ.  У всьому цьому безглузді є лише одна цікава деталь. Виявляється, у наших лавах вже з’явився нарешті перший  «почетный член», Ковалева С.В.!  За які ж такі заслуги? Мабуть за те, що вона відчитала та поставила по стійці «струнко» все керівництво ФЗШУ у своєму листі від 28.09.10: (цитую):

«…1)председателю апелляционного комитета Гончаренко Г.С. отменить свое незаконно принятое решение( извинившись, разумеется, перед Ковалевым И.С. и Хворостяновым А.Д.) и сообщить об этом заказными письмами до 02.10.2010г. Ковалеву И.С., Хворостянову А.Д., Цираковскому С.В., в случае неполучения решения до 07.10.2010г. Ковалеву И.С. и Хворостянову А.Д. обратиться с официальной жалобой в Министерство семьи, молодежи и спорта, Управление внутренних дел, прокуратуру, в суд (затребовав с Гончаренко Г.С. оплату за нанесение морального ущерба в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч гривен каждому);
2)Гончаренко Г.С. задуматься об отставке с должности председателя апелляционного комитета;
3)членам Совета и Исполкома ФЗШУ на ближайших заседаниях рассмотреть нарушения, допущенные Гончаренко Г.С.;
4)Ковалеву И.С. и Хворостянову А.Д. поставить в известность работников Министерства семьи, молодежи и спорта о случившемся, так как они утвердили Положение о проведении данного турнира, в котором возник серьезный конфликт, подтверждающий некомпетентность члена руководства ФЗШУ.

главный секретарь соревнования, судья второй категории С.В.Ковалева…»

Все це було б смішно, але п.Ковальов І.С., хоч він і ховається за спини своїх підлеглих та дружини, несе повну відповідальність як керівник осередку за дії своїх заступників,  і як головний суддя - за дії свого секретаря турніру. Ну а якщо вони діють всупереч його волі і йому не підкоряються, тоді у нього єдиний вихід – у відставку.
Підтримую пропозицію Саєнка О.А. про виключення Ковальова І.С. з членів ФЗШУ. Пропоную винести попередження Пожидаєву В.В., Потапову Є.В., Казюлькіну М.О. за несплату членських внесків та деструктивну роботу проти ФЗШУ. Якщо на протязі першого кварталу (до 1 квітня 2011 р.) ними не будуть сплачені членські внески за 2010-2011 рр., що буде свідчити про незмінність їх позиції, поставити питання про виключення їх з членів ФЗШУ.
Виступили також Баранюк А.І., Нагорний Д.Ю., Гончаренко Г.С., які навели приклади анонімних дзвінків з погрозами, лайкою, різними плітками та брехнею.
Постановили:
8.1. за систематичне порушення вимог:
- ст.1.2. Статуту ФЗШУ (дотримання норм спортивної етики і моралі), що проявилось в розповсюдженні п.Ковальовим І.С. серед шахістів України через Інтернет і телефонний звязок недостовірної інформації щодо керівників Федерації, приниження їх професійних якостей, честі і людської гідності;
- ст. 1.3. Статуту ФЗШУ (обов’язковість виконання рішень статутних органів, дотримання вимог Статуту, інших нормативних документів), що проявилось в неодноразовому ігнорува-
нні п.Ковальовим І.С. рішень Виконкому ФЗШУ, наказів президента ФЗШУ, вимог голови Ради ФЗШУ, за що на нього неодноразово накладались дисциплінарні стягнення;
- ст. 4.7., Статуту ФЗШУ (самоуправство, нанесення Федерації моральних збитків, деструктивна робота, спрямована на розвал ФЗШУ);
- ст. 6.15.4. Статуту ФЗШУ (відповідність Установчих документів місцевих Осередків ФЗШУ вимогам Статуту Федерації), що проявилось у внесенні п.Ковальовим І.С. до Положення про місцевий Осередок ФЗШУ в Донецькій області нестатутних норм та у вилученні з цього Положення ключової статті про фінансову звітність керівника перед  шахістами  місцевого Осередку ФЗШУ,  - виключити п. Ковальова І.С. з членів ФЗШУ
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

8.2. Роз’яснити Ковальову І.С. його право оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті ФЗШУ в місячний термін.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 0, «проти» - 10, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 10, «проти» - 4, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому не прийняте.

8.2а. Альтернативна пропозиція: виключити п.8.2 з тексту рішення Виконкому та Ради
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 5, «проти» - 9, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

8.3.  За порушення вимог:
- ст.1.2. Статуту ФЗШУ (дотримання норм спортивної етики і моралі), що проявилось в розповсюдженні пп.Пожидаєвим В.В., Потаповим Є.В., Казюлькіним М.О. серед шахістів України через Інтернет і телефонний звязок недостовірної інформації щодо керівників Федерації, приниження їх професійних якостей, честі і людської гідності);
- ст. 4.7.Статуту ФЗШУ (самоуправство, нанесення Федерації моральних збитків, деструктивна робота, спрямована на розвал ФЗШУ);
- ст. 5.2.4. Статуту ФЗШУ (несплата членських внесків на протязі 2010 р.) -
оголосити Пожидаєву В.В., Потапову Є.В., Казюлькіну М.О. перше попередження і зобов’я-
зати  їх сплатити  членські внески за 2010-2011 рр.  до 1 квітня 2011 р.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

8.3.  Зняти з обліку ФЗШУ місцевий осередок ФЗШУ у Донецькій області і зобов’язати
пп.Пожидаєва В.В., Потапова Є.В., Казюлькіна М.О привести Положення про місцевий осе-редок у відповідність до вимог Статуту ФЗШУ та типового Положення про місцевий осере-док Федерації.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По дев’ятому  питанню Баранюк А.І. доповів, що з ряду обставин Мазепа В.О. не зміг активно приступити до роботи у складі  Виконкому ФЗШУ, хоча на початковому етапі він посприяв вирішенню ряду організаційних питань. За останні 1,5 роки участі у роботі не приймав. Пропоную вивести Мазепу В.О. з членів Виконкому.
Постановили:
Вивести Мазепу В.О. з членів Виконкому.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

По десятому питанню  «Різне» слухали:
10.1 Саєнко О.А.  запропонував доручити Жолобу А.Ф. очолити оргкомітет по проведенню заочних змагань звичайною поштою та ввести Жолоба А.Ф. до складу Виконко-му ФЗШУ.
Постановили:
а) ввести Жолоба А.Ф. до складу Виконкому ФЗШУ.
б) доручити Жолобу А.Ф. очолити організаційний комітет по проведенню заочних змагань звичайною поштою.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

10.2 Ярошенко Ю.Т. доповів, що на адресу Виконкому поступає багато заяв від шахістів-інвалідів, які просять звільнити їх від сплати членських та турнірних внесків. Часто вони змушені відмовлятись від участі у змаганнях через фінансові проблеми. Якщо раніше, дякуючи Андрющенку М.М. та Єременку А.В., які судили турніри елпоштою безкоштовно, ми мали можливість надавати такі пільги. Тепер ми змушені оплачувати турніри, які проходять на сервері, і тому більше такої можливості не маємо. У ст.6.14. Статуту ФЗШУ передбачено створення комісії по роботі з ветеранами та інвалідами. Але така комісія поки що не створена. Пропоную доручити Салітренніку О.О. очолити роботу такої комісії та ввести Салітренніка О.О. до складу Виконкому. Пропоную також створити окремий фонд, на який можна було б зараховувати доброчинні внески членів ФЗШУ для використання їх виключно за цільовим призначенням - для оплати участі шахістів-інвалідів у змаганнях. Доручити Салітренніку О.О. розробити Положення про такий фонд та порядок його функціонування.
Салітреннік О.О. По семейным обстоятельствам прошу самоотвод (как руководителя комиссии по работе с ветеранами  и инвалидами).
Постановили:
Створити окремий грошовий фонд доброчинних внесків членів ФЗШУ для використання їх виключно за цільовим призначенням (оплати участі шахістів-інвалідів у спортивних змаганнях). Відповідальний – Баранюк А.І. У зв’язку зі взяттям Салітренніком О.О. самовідводу на пропозицію очолити роботу комісії по роботі з ветеранами та інвалідами оголосити конкурс на  заміщення цієї посади.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

10.3. Саєнко О.А. доповів, що при реєстрації осередку Ковальський С.Є. витратив 200  грн. власних коштів. Ковальський С.Є. просить зарахувати ці кошти, як турнірний внесок за команду Черкаської обл.
Постановили:
Зарахувати кошти в сумі 200 грн., витрачені на легалізацію місцевого Осередку ФЗШУ, як турнірний внесок  за участь команди Черкаської області в командному чемпіонаті України за рахунок фінансів ФЗШУ.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

10.4. Баранюк А.І. поздоровив членів Ради і Виконкому Саєнка О.А. і Ярошенка Ю.Т. з
ювілейними датами – 70-ти і 60-десятиріччям з Дня народження і вручив ювілярам цінні по-
дарунки і грошові премії.
Постановили:
Виділити за рахунок коштів ФЗШУ 200 грн. для вшанування ювілейних дат – Днів народжен-
ня членів Ради і Виконкому ФЗШУ Саєнка О.А. і Ярошенка Ю.Т.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» -1, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 2 не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

10.5. Ярошенко Ю.Т. доповів, що від шахістів Хмельницької обл. надійшла заява про участь у 18 КЧУ зі заочних шахів. На момент заяви місцевий осередок ФЗШУ створено, але ще не легалізовано (робота у цьому питанні активно ведеться). Запропонував допустити команду Хмельницької обл. до участі в турнірі з умовою, що до кінця 2011 р. легалізація осередку в області буде завершена.
Постановили:
Допустити команду Хмельницької обл. до участі в турнірі 18 КЧУ з умовою, що до кінця 2011 р. легалізація осередку в області буде завершена.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

10.6. Ярошенко Ю.Т. відмітив, що проводити засідання Виконкому та Ради у сесійному режимі складно і фінансово обтяжливо, як для членів Виконкому та Ради, так і ФЗШУ в цілому і вніс пропозицію проводити їх засідання для вирішення поточних питань винятково в інтерактивному режимі і запропонував прийняти Регламент таких засідань (проект  додається)
Постановили:
Прийняти проект Регламенту засідань Виконкому та Ради ФЗШУ  інтерактивному режимі за основу. Продовжити обговорення  до 01.03.2011 р.
Голосували:
Члени Виконкому: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 4 .
Члени Ради: «за» - 14, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували - 5 .
Рішення у цілому прийняте.

Остаточний варіант протоколу з відповідними рішеннями складений 28 лютого 2011 р.

Головуючий засідання:  Президент ФЗШУ  Баранюк А.І. Секретар засідання:  Ярошенко Ю.Т.