Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ UA793226690000026001300239722 в ТВБВ № 10026/066 ГУ по Києву АТ «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Виконком ФЗШУ 2024-1
Написав Президент ФЗШУ Кошмак Ю.Б.   
Середа, 06 березня 2024, 13:41

                                        Протокол засідання Виконкому ФЗШУ 2024-1
Обговорення в інтерактивному режимі по електронній пошті з 01 березня 2024 по 05 березня 2024 року

Всього членів Виконкому – Кошмак Ю.Б., Єременко А.В., Гончаренко Г.С., Шеретюк А.О., Ковальчук В.О., Галицький В.В., Тютюнник Р.М., Нагорний Д.М., Лискевич В.І., Бубир О.М., Дудьєв В.П.

Порядок денний.

1. Щодо можливості проведення чергового з’їзду ФЗШУ.
2. Про продовження повноважень виборних органів ФЗШУ.

СЛУХАЛИ:
Інформацію президента ФЗШУ Кошмака Ю.Б. з усіх питань порядку денного. Кошмак Ю.Б. зазначив, що:
- рішенням V З’їзду Федерації заочних шахів України» від 28 квітня 2018 р. строком на 5 років обрані: Президент, перший віце-президент, віце-президенти, відповідальний секретар, члени Виконкому і Контрольно-ревізійної комісії;
- обрання (відкликання) цих керівних органів згідно п. 6.2.2 статуту є виключною компетенцією З’їзду;
- відповідно до вимог статуту делегати З’їзду обираються зборами (конференціями) відокремлених підрозділів ФЗШУ по виборах делегатів З’їзду та мають бути присутні на З’їзді та голосувати особисто;
- значна частина членів ФЗШУ перебуває на тимчасово окупованій території, в зоні ведення бойових дій, чи в лавах Збройних Сил України, що унеможливлює їх участь в заходах по підготовці та проведенні З’їзду, зокрема, з питань безпеки;
- відповідно до вимог Закону України «Про громадські об'єднання» ініціювати переобрання керівних органів ФЗШУ може лише Виконком, чи не менше 10% членів ФЗШУ, такі ініціативи відсутні. Втручання будь-яких органів, в тому числі державних, у внутрішню діяльність ФЗШУ прямо заборонене законом (ст. 22 Закону України «Про громадські об'єднання»);
- враховуючи вищезазначене, скликання та проведення чергового З’їзду ФЗШУ з дотриманням вимог встановлених статутом в період дії воєнного стану неможливе.
Пропонується прийняти рішення про проведення чергового З’їзду ФЗШУ протягом 60 днів після завершення дії воєнного стану, а повноваження органів управління ФЗШУ, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважати продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Слухали:

По питанню 1. Щодо можливості проведення чергового з’їзду ФЗШУ. Вважати, що проведення чергового з’їзду ФЗШУ в умовах воєнного стану неможливе.
Постановили:
Голосували: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1.

По питанню 2. Про продовження повноважень виборних органів ФЗШУ.
Продовжити повноваження виборних органів ФЗШУ до завершення дії воєнного стану. На протязі 60 днів після завершення дії воєнного стану прийняти рішення про проведення чергового з’їзду ФЗШУ.
Постановили:
Голосували: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували – 1.

Президент ФЗШУ Кошмак Ю.Б.

Відповідальний секретар Галицький В.В.