Рахунок ФЗШУ

Членські, турнірні, благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Федерації заочних шахів України. Одержувач платежу – ГО ФЗШУ рахунок 26001300239722 в ТВБВ №10026/066 ГУ по Києву АТ"Ощадбанк"; МФО 322669; код ЄДРПОУ 26395770 Увага!

Виконком ФЗШУ 2018-2
Написав Президент ФЗШУ Кошмак Ю.Б.   
Четвер, 29 березня 2018, 04:58

                                                Протокол
                     засідання Виконкому ФЗШУ 2018-2
Обговорення в інтерактивному режимі по електронній пошті та на форумі Виконкому ФЗШУ з 26 березня по 28 березня 2018 р.

 

Всього членів Виконкому, обраних на IV З’їзді Федерації заочних шахів України 02.03.2013 р. – 14 осіб.
Голосували члени Виконкому: Кошмак Ю.Б., - президент ФЗШУ; Гончаренко Г.С. віце-президент, делегат ІКЧФ; Шеретюк А.О. - віце-президент; Ярошенко Ю.Т. -відповідальний секретар; голови постійних робочих комісій – Нагорний Д.Ю., Бубир О.М., Бронніков О.В., Галицький В.В., , Єнкало М.В., Галій А.С.

Не голосували члени Виконкому: Тимошено А.Г., Лакудас А.П., Матушкіна Л.Б., Федів О.Є.

Голосували 10 із 14 членів Виконкому. Згідно п. 6.5.4 статуту Федерації засідання Виконкому правомочне при наявності більше половини його членів.

:
Порядок денний

1. Про скликання чергового V З'їзду ФЗШУ.

СЛУХАЛИ:
Президент ФЗШУ Кошмак Ю.Б. інформував про те, що:
- відповідно до вимог пункту 6.2 статуту ФЗШУ черговий з’їзд проводиться не рідше одного разу на 5 років,
- керівні органи ФЗШУ обираються з’їздом на 5 років,
- необхідно прийняти рішення про приведення Статуту ФЗШУ у відповідність з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України №440 від 13 липня 2016 року.
Враховуючи вищевикладене, доповідач запропонував скликати черговий з’їзд ФЗШУ 28 квітня 2018 р., на якому прийняти рішення про приведення у відповідність з вимогами Закону редакцію статуту ФЗШУ, обрати керівні органи. Для організації підготовки з’їзду утворити оргкомітет.
В обговоренні взяли участь члени Виконкому Ярошенко Ю.Т., Шеретюк А.І., Нагорний Д.Ю, які підтримали пропозицію Кошмака Ю.Б.


ПОСТАНОВИЛИ:
1. Скликати черговий з’їзд Федерації заочних шахів України 28 квітня 2018 р. в м. Києві у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних сил України за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 30/1. Реєстрація делегатів з 10-00 до 10-30. Початок роботи з’їзду о 10-30 год.
2. Для організації підготовки з’їзду утворити оргкомітет у складі: Кошмак Ю.Б. (голова), Гончаренко Г.С., Шеретюк А.О., Бубир О.М., Баранюк А.І., Ярошенко Ю.Т. Нагорний Д.Ю., Галицький В.В.,Філіпович А.А.
3. Встановити норму представництва – 1 делегат з’їзду від кожного обласного осередку ФЗШУ.
4. Запросити для участі у з’їзді членів Ради та Виконкому ФЗШУ, які не будуть обрані делегатами з’їзду, провідних шахістів-заочників України.
5. Затвердити такий проект порядку денного з’їзду:
1. Обрання робочих органів з'їзду (голови, секретаря, мандатної та лічильної комісії)
2. Звіт Президента ФЗШУ за звітний період.
3. Звіт Ради ФЗШУ за звітний період.
4. Звіт Виконкому ФЗШУ за звітний період.
5. Звіт Контрольно-ревізійної комісії ФЗШУ за звітний період.
6. Про затвердження нової редакції статуту ФЗШУ.
7. Обрання Президента, першого віце-президента, віце-президентів, відповідального секретаря, членів Виконкому, голови і членів Контрольно-ревізійної комісії ФЗШУ на новий строк.

6. Керівникам обласних осередків до 18 квітня 2018 року провести загальні збори (конференції) обласних осередків, на яких обрати делегатів з’їзду, обговорити проект нової редакції статуту ФЗШУ, висунути кандидатів на посади президента та керівних органів ФЗШУ. Протоколи загальних зборів (конференцій) надати мандатній комісії з’їзду для підтвердження повноважень делегатів з’їзду.
7. Доручити оргкомітету з’їзду:
- надати методичну та організаційну допомогу обласним осередкам в підготовці та проведенні загальних зборів (конференцій);
- підготувати проект нової редакції статуту ФЗШУ та надіслати його обласним осередкам для обговорення до 10 квітня 2018 р.;
- узагальнити пропозиції обласних осередків щодо внесення змін до проекту статуту та кандидатур на посаду президента та керівних органів ФЗШУ і доповісти їх з’їздові;
- підготувати проекти рішень з’їзду з кожного питання порядку денного та надати їх делегатам до початку роботи з’їзду.

За це рішення проголосували
«за» -9 членів Виконкому, «проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували -5.
Рішення прийняте.

Голова засідання, Президент ФЗШУ Кошмак Ю.Б.

Секретар засідання Ярошенко Ю.Т.